Yhdistyksen historia

Suomen kehitysvammalääkärit ry on perustettu 17.9.1982

Vuosi 2022 toimintakertomus
Vuosi 2021 toimintakertomus
Vuosi 2020- toimintakertomus
Vuosi 2019 toimintakertomus

Tälle sivulle on koottu yhdistyksen toiminnan historiaa v. 2007 alkaen poimittuna toimintakertomuksista vuoteen 2018.

2007

Suomen kehitysvammalääkärit ry:n jäsenmäärä on Lääkäriliitosta tarkistetun tiedon mukaan 110.
Vuosikokous pidettiin Helsingissä 9.3.2007. Yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodelle 2007 puheenjohtajaksi Markus Kaski, varapuheenjohtajaksi ja varainhoitajaksi Esko Pulkkinen, sihteeriksi Tuomo Määttä, jäseniksi Maija Koivu, Jarmo Körkkö, Hilve Nenonen sekä varajäseniksi Tiina Hankama ja Laura Åberg.

 1. Palvelujärjestelmä, lääkehoidon turvallisuus ja kehitysvammaisten ajolupa-asiat ovat olleet esillä. “Ylilääkärikokouksessa” 9.3.2007 keskusteltiin kehitysvammapalvelujen, laitoshoidon ja erityisosaamisen tulevaisuudesta selvitysmies Markku Niemelän kanssa.
 2. Koulutustilaisuus 9.3.2007 järjestettiin aiheesta Kehitysvammaisten epilepsioiden hoito. Tilaisuuteen osallistui 45 lääkäriä. Epilepsiaseuran kanssa tehtiin yhteistyötä em. koulutustilaisuuden valmistelussa. Epilepsialiiton kanssa tehtiin yhteistyötä Epilepsialehden postituksessa yhdistyksen jäsenille.
 3. Vaalijalan juhli vuonna 2007 satavuotista taivaltaan ja Rinnekoti 80 vuoden toimintaa vuonna 2007. Esko Pulkkinen ja Markus Kaski osallistuivat aktiivisesti näihin juhlavuoden tapahtumien valmisteluihin.
 4. Itä-Suomen lääkäripäivillä järjestettiin 26.9.2007 iltapäivän kurssi Kehitysvammaisen terveys.
 5. Yhdistys sai Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin yhdistysjäsenyyden vuonna 2005. Tämä mahdollistaa yhdistyksen kotisivujen luomisen Duodecimin tuella. Yhdistyksen kotisivujen valmistelu on annettu Eila Keinosen tehtäväksi. Työ on käynnistynyt.
 6. Kansainväliset yhteydet: MAMH:n yleiskokouksessa 27.8.2005 Lahdessa valittiin Maria Arvio MAMH:n hallituksen jäseneksi ja sittemmin rahastonhoitajaksi. Laura Åberg edusti Suomen kehitysvammalääkärit ry:tä MAMH:n vuosikokouksessa 22.9.2007 Potsdamissa
 7. Pomona-2-projekti (2005-2008, Health Indicators for People with Intellectual Disability) käynnistyi 1.5.2005. Tuomo Määttä on mukana tässä projektissa.
 8. Yhdistyksen puolesta on pyydetty Kelalta kannanottoa Down-henkilöiden Alzheimerin taudin lääkekorvattavuudesta 16.10.2007. Kela on tehnyt asiassa 1.3.2008 voimaan tulleen päätöksen. Peruskorvausoikeuden saaminen helpottunee.

2008

Kehitysvammalääkärit ry järjesti 28.11.2008 ADHD- ja dementiadiagnostiikka kehitysvammaisilla -koulutuksen Ravintola Casselissa Lahdessa. Koulutuksen yhteydessä oli Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n 25-vuotta juhlakokous.

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta saadun tiedon mukaan maksavia lääkärijäseniä 76 ja ei-lääkäri -jäseniä 2. Eläkeläisiä ja kunniajäseniä on nyt 28, jäseniä on nyt yhteensä 106.  Vuosikokous 28.4.2008 Helsingissä Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä. Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja Esko Pulkkinen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Seija Aaltonen, Maria Arvio ja Laura Åberg. Varajäsenet Raija Johansson ja Hilve Nenonen

Yhdistyksen kotisivut valmistuivat elokuussa 2008. Yhdistyksen tiedotus siirtyi kotisivuille: https://kehitysvammalaakarit.fi
Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

 • Vuosikokuksen yhteydessä 18.4.2008 tutustuminen Palvelu- ja kuntoutuskeskus Iiriksen tiloihin ja esittelyt: Kehitysvammaisen näön tutkimus ja näkövammaisen kehitysvammaisen rekisteröinti näkövammarekisteriin (ylilääkäri, LT Sirkka-Liisa Rudanko, Näkövammaisten keskusliitto ry/ Stakes, Näkövammarekisteri), Kehitysvammaisen lapsen kuulon tutkiminen (ylilääkäri Elina Rytsölä Kuulonhuoltoliitto).
 • ADHD- ja dementiadiagnostiikka kehitysvammaisilla 28.11.2008 Pohjolan Lääkäripäiville 2009 valmisteltiin koulutus aiheesta Monilääkitty kehitysvammainen terveyskeskuslääkärin vastaanotolla” 20.2.2009.
 • Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n 25 vuotta, juhlakokous. Suomen kehitysvammalääkärit ry juhli neljännesvuosisataista taivaltaan 28.11.08 Lahdessa. Sekä iltapäivällä alkaneeseen koulutustapahtumaan että iltajuhlaan osallistujia oli kiitettävän runsaasti. Yhdistyksen hallitus muisti aiempina vuosina ansioituneita aktiivejaan valitsemalla seuraavat uudet kunniajäsenet: Marja-Leena Hassinen, Markus Kaski, Ari W. Sulin ja Matti Iivanainen.
 • Pomona-2-projekti (2005-2008, Health Indicators for People with Intellectual Disability) on päättynyt. Hankkeen loppuraportti löytyy osoitteessa www.pomonaproject.org

2009

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli jäseniä oli yhteensä 106.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 19.3.2009 päätettiin, että yhdistyksen hallitus valmistelee ja esittää Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnan vahvistettavaksi kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden päivitetyt vaatimukset 31.5.2009 mennessä. Koulutustoimikunta lopetetaan ja sen tehtävät siirretään hallitukselle. Vuosikokouksessa tarkistettiin yhdistyksemme sääntöjä jäseneksi liittymisen osalta, voimassa olevien sääntöjen mukaan “Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.”
Yhdistyksen hallitus 2009: puheenjohtaja Esko Pulkkinen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Seija Aaltonen, Laura Åberg, varajäsenet Raija Johansson ja Hilve Nenonen

 • Markus Kasken valmistelema koulutusneuvottelukunnan esitys kehitysvammalääketieteen pätevöitymisohjelman päivitykseksi hyväksyttiin yhdistyksen hallituksessa 23.4.2009 ja Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnassa 17.8.2009.
 • Pohjolan lääkäripäiville Oulussa 17.–20.2.2009 yhdistyksemme järjesti koulutustilaisuuden Monilääkitty kehitysvammainen terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.
 • Kehitysvammaisen epilepsian hyvä hoito -koulutustilaisuus 23.4.09 Helsingissä.
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutus 12.–12.11.2009 Ruissalon kylpylässä Turussa. Kehitysvamma-alalla toimiville suunnattuun koulutukseen voitiin ottaa 120 osallistujaa, kaikki halukkaat eivät mahtuneet koulutukseen.
 • Lääkäripäiville 2010 valmisteltiin Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistyksen (SKNLY). kanssa luentotilaisuus aiheesta Kehitysvammainen koululainen ja vuosikokouspäiväksi 19.3.2010 aiheesta Turvaamis-suojaamistoimenpiteet, pakon käyttö.
 • Kehitysvammaisten terveysindikaattorit Euroopassa -hanketta (Pomona -hanke 2002–08) esiteltiin lääkäripäivien 2009 posterinäyttelyssä.
 • Duodecim-seuran Käypä hoito -hankkeessa alkoi Downin oireyhtymän hyvä hoito -suosituksen päivitys, työn on tavoite valmistua 2010. Työryhmässä toimivat Markus Kaski (puheenjohtaja), Seija Aaltonen, Hannu Heiskala, Kaarina Heiskanen, Anne Hiiri, Kari Huovinen, Lea Hyvärinen, Tuomo Määttä, Anna-Leena Noponen, Tuula Pirttilä, Matti Verkasalo, Maija Wilska, Jorma Komulainen (sihteeri).

2010

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 19.1.2011 saadun tiedon mukaan maksavia lääkärijäseniä 85 ja ei-lääkäri -jäseniä 2. Eläkeläisiä ja kunniajäseniä oli 30, yhdistyksen jäsenmäärä oli yhteensä 117.
Vuosikokouksessa 19.3.2010 Helsingissä puheenjohtaja valittiin Maria Arvio, varapuheenjohtajaksi Seija Aaltonen, varainhoitajaksi Jarmo Körkkö, sihteeriksi Tuomo Määttä. Jäseniksi Maija Castren ja Ari W Sulin, varajäseninä toimivat Hilve Nenonen ja Laura Åberg. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelman päivitys hyväksyttiin Lääkäriliitossa elokuussa 2009. Yhdistyksen hallitus on hoitanut koulutusneuvottelukunnan tehtäviä vuodesta 2009 alkaen. Markus Kaski laati tuutori-oppaan erityispätevyyden suorittajille (10.1.2010).

 • Kehitysvammainen koululainen 12.1.2010 Lääkäripäivillä 2010 valmisteltiin yhteistyössä Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistyksen (SKNLY)
 • Turvaamis-/suojatoimenpiteet, pakon käyttö 19.3.2010 Helsinki. kanssa.
 • Kehitysvammaneurologia 26.11.2010 Lahdessa.
 • Maria Arvio toimi MAMH:n hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. MAMH:n uutiskirjeet on välitetty jäsenille sähköpostitse tai paperipostina.
 • Maria Arvio ja Seija Aaltonen jatkoivat Kustannus Oy Duodecimin kanssa Kehitysvammalääketieteen oppikirjan kirjoittamista.
 • Duodecim-seuran Käypä hoito -hankkeen Downin oireyhtymään liittyvien lääketieteellisten ongelmien hyvä hoito -suosituksen päivitys valmistui joulukuussa 2010. Työryhmässä toimivat Markus Kaski (puheenjohtaja), Seija Aaltonen, Hannu Heiskala, Lea Hyvärinen, Anne Hiiri, Tuomo Määttä, Anna-Leena Noponen, Matti Verkasalo, Maija Wilska, Jorma Komulainen (sihteeri) ja asiantuntijoina Sirpa Ala-Mello, Anne Hiiri ja Arja Sakki.
 • Pohjoismainen yhteistyöhanke ”Downin oireyhtymä ja autismi” käynnistyi. Maria Arvio ja Maija Castren osallistuivat hankkeen aloituskokoukseen Oslossa ja Maija Castren toimii yhdyshenkilönä.

2011

Tuomo Määttä on väitellyt lääketieteen tohtoriksi 16.12.2011 aiheesta Down syndrome, health and disability. A population-based case record and follow-up study. Terveys ja vammaisuus Downin oireyhtymässä. Väestöpohjainen sairauskertomus- ja seurantatutkimus. Vastaväittäjä toimi dosentti Maria Arvio, Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja kustoksena professori Anja Taanila Oulun yliopistosta.
Jäseniä 117.
Vuosikokous oli 24.3.2011 Lääkäriliiton talossa
Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Maija Castrén ja Ari W Sulin, varajäsenet Auli Sirén ja Laura Åberg.

 • Kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelma päivitettiin 24.3.2011. Tentaattoreina toimivat Maria Arvio ja Markus Kaski, kevääseen 2011 saakka Matti Iivanainen.
 • Vuonna 2011 järjestimme koulutustilaisuudet: ”Ajankohtaista kuntoutusasiaa” yhteistyössä Kelan kanssa 25.3.2011 (60 osallistujaa) ja ”Kehitysvammaisuus ja autismi” 7.10.2011. Osallistujia 130.
 • Maria Arvion ja Seija Aaltosen kirjoittama Kehitysvammainen potilaana -kirja ilmestyi keväällä 2011, Kustannus Oy Duodecim.
 • Marja-Leena Hassinen aloitti hallituksen pyynnöstä yhdistyksen perustamisen 30 -vuotisjuhlan ideoinnin ja valmistelun.

2012

Yhdistyksen perustamisen 30-vuotisjuhlaan Helsingissä vietettiin Lääkäriliiton talossa 9.11.201 2

Vuosikokous oli 23.3.2012 Tampereella Tampere -talossa. Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Maija Castrén ja Ari W Sulin, varajäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Auli Sirén sekä pysyvä asiantuntijajäsen Nina Nyberg.

 • Nina Bjelogrlic-Laakso toimi MAMH:n hallituksen jäsenenä. Miina Weckroth teki yhteistyöaloitteen tietopankin kehittämisestä JaatisWiki -hankkeessa. Puheenjohtaja Maria Arvio allekirjoitti aiesopimuksen hankkeen ohjausryhmään kuulumisesta.
 • Vuonna 2012 järjestimme Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivän 26.–27.4.2012 ”Kehitysvammapsykiatrian moninaisuus”  Ruissalon Kylpylässä Turussa. Seija Aaltonen vastasi ohjelman suunnittelusta. Koulutuksessa oli noin 110 osallistujaa. 
 • Yhdistyksen perustamisen 30-vuotisjuhlaan Helsingissä Lääkäriliiton talossa 9.11.2012 osallistui noin 50 henkilöä. Juhlaseminaarissa teemana oli ”Näkökulmia kehitysvammaisen aikuisuuteen ja ikääntymiseen”. Maria Arvio ja Marja-Leena Hassinen vastasivat ideoinnista ja järjestelyistä. Juhlaesitelmän piti Anniina Ala-Soini aiheesta “Kehitysvammainen suomalaisessa kaunokirjallisuudessa”.

2013

 • Jäsenmäärä oli 127. Yhdistyksen jäsenistä 5 on kunniajäsentä. Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Ari W Sulin, varajäsenet Eira Raatikainen ja Auli Sirén sekä pysyvä asiantuntijajäsen Maija Castrén.  Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.
Aivoriihikokous 2013
Aivoriihikokous 2013

Aivoriihikokouksessa Marja-Leena Mattila Oulusta kertoi väitöstutkimuksestaan työnimeltä ”Autismikirjon häiriöt: epidemiologisia ja diagnostisia näkökulmia väestö- ja sairaalapohjaisessa tutkimuksessa” ja Hannu Westerinen (HUS) esitteli tuloksia sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoihin perustuvasta tutkimuksesta Kehitysvammaisuuden ikäspesifinen esiintyvyys Suomessa.  

Järjestimme koulutuspäivän Genetiikkaa selkokielellä kehitysvammalääkäreille 19.4.2013. Jarmo Körkkö vastasi ohjelman suunnittelusta, osallistujia oli noin 35.

Syksyn kansainvälisen koulutuspäivän Brain, Epilepsy and Mind, Challenges and possibilities in Intellectual Disability Medicine 15.11.2013, suunnittelusta vastasi Nina Bjelogrlic-Laakso, osallistujia oli noin 40.


Yhdistys tuki matka-apurahoin yhdistyksen koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöitä. Seija Aaltonen osallistui MHID (European Association of Mental Health in Intellectual Disability) Lissabonin kokoukseen 12.–14.9.2013 ja Maija Castrén autismikongresiin 10th Autism-Europe International Congress, Budapest, 26.–27.9.2013. Tuomo Määttä osallistui Pohjoismaisen kehitysvamma -alan kongressin suunnitteluun (Tromsø, 10–11.6.2013). Tietoa mm. alan koulutustilaisuuksista ja kongresseista sekä MAMH:n (European association of intellectual disability medicine) uutiskirjeet välitettiin jäsenille sähköpostitse. Nina Bjelogrlic-Laakso toimi MAMH:n hallituksen jäsenenä. Maria Arvio toimi Suomen Aivot ry:n hallituksen varajäsenenä. Maria Arvio ja Tuomo Määttä osallistuivat Cochrane-yhteistyö 20 vuotta

2014
Vuosikokous oli 8.5.2014 Turussa. Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Ari W Sulin, varajäsenet Eira Raatikainen ja Auli Sirén sekä pysyvät asiantuntijajäsenet Maija Castrén ja Seija Raudasoja. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen

 • Aivoriihikokouksessa keskusteltiin erityisesti autismin hoidosta ja kuntoutuksesta asiantuntija-alustusten pohjalta.  Alustukset Tiina Wallden (Oppimisen neurobiologista taustaa), Marjukka Mäkelä (Käypä hoito -suosituksen laatiminen), Tiina Suomela-Markkanen (yhteisö-/ryhmäkuntoutus), Jarmo Körkkö (autistien kuntoutuksen kokemuksia ja tuloksia Oulusta) ja Bjelogrlic-Laakso (autistien dieettihoidot, metabolomiikka). Lisäksi Annukka Ritvanen kertoi synnynnäisistä epämuodostumista. Hallitus keskusteli yhdistyksen muuttamisesta moniammatilliseksi ja luopui toistaiseksi ajatuksesta. Yhdistys on hakenut 24.11.2014 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenyyttä, asia käsitellään maaliskuussa TSV:n vuosikokouksessa 31.3.2015.
 • Järjestimme kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 8. -9.5.2014 Turun Ruissalossa. Seija Aaltonen vastasi ohjelman suunnittelusta, osallistujia oli 100 ja luennoijia 18.
 • Yhdistys teki 9.4.2014 aiesopimuksen Epilepsialiiton kanssa yhteistyöstä Harvinaisen tavalliset tarpeet -kehittämisprojektissa 2015–2018. Yhdistys teki 14.5.2014 aiesopimuksen Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n kanssa yhteistyön jatkumisesta (hankkeen ohjausryhmään osallistuminen Elävä Tietopankki vammaisten lasten ja nuorten asioissa – vammaisperheiden oma wiki -hanke 2015–2017).
 • Yhdistys tukee matka-apurahoin yhdistyksen koulutustilaisuuksien vastuuhenkilöitä. Ari W Sulin osallistui Montpellierissä  5.2.-7.2.2014 kehitysvammaisten henkilöiden syövän ehkäisyä ja hoitoa käsitelleeseen kokoukseen (First International Symposium on Cancer in Persons with Intellectual Disability) ja raportoi kokouksesta hallituksen aivoriihikokouksessa.  
 • Nina Bjelogrlic-Laakso toimi MAMH:n MAMH:n (European association of intellectual disability medicine) hallituksen jäsenenä ja Suomen Aivot ry:n hallituksen varajäsenenä. Esitimme Ari W Sulinia Lääkäriseura Duodecimin luottamustehtäviin.

2015
Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso, Ari W Sulin, asiantuntijajäsenet Maija Castrén ja Seija Raudasoja sekä varajäsenet Auli Sirén ja Anu Hirvonen.
Aivoriihikokouksessa keskusteltiin erityisesti kehitysvammaisten kuntoutuksesta. Paikalla olivat kutsuttuina asiantuntijoina KELA:n asiantuntijalääkäri Tina Suomela-Markkanen ja kuntoutuspäällikkö Riikka Peltonen, Kehitysvammaliiton johtaja Marianna Ohtonen, ylilääkäri Hanna Suhonen-Polvi Turusta, Ruskeasuon koulun ylilääkäri Tuula Kiviranta ja sekä neuropsykologi Eka Roivainen. 

 • Yhdistys osallistui Autismiliiton talvipäiville Lahdessa 30.1.–31.1.2015 kehitysvammalääkärien luennoin.
 • Järjestimme koulutuspäivän Perustietoa farmakogenetiikasta ja geneettisistä kehitysvammaoireyhtymistä 20.3.2015 Norio–keskuksessa, vastuuhenkilö oli Maija Castrén.
 • Osallistuimme Itä-Suomen Lääketiedepäiville 2015 ohjelmaa aiheesta Kehitysvammaisuus ja somaattiset sairaudet, Eira Raatikainen vastasi tästä koulutustilaisuudesta.
 • Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen. Erityispätevyyden vaatimukset päivitettiin 17.11.2015.
 • Yhdistys suositteli osa-aikaisen (30 %) kehitysvammalääketieteen yhteisprofessuurin perustamista yhteistyössä Oulun ja Turun yliopistoon.
 • Yhteistyöverkostojen kehittäminen; Yhdistys haki 24.11.2014 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenyyttä, TSV:n kevätkokous 31.1.2015 ei puoltanut yhdistyksen valintaa TSV:n jäseneksi. Hallitus päätti aivoriihikokouksessa jättää hakemuksen uudistamatta.
 • Hallitus päätti anoa Vajaaliikkeisten Kunto ry:n yhdistysjäsenyyttä.
 • Nina Bjelogrlic-Laakso toimi MAMH:n (European association of intellectual disability medicine) hallituksen jäsenenä ja Suomen Aivot ry:n hallituksen varajäsenenä.
 • Oikeusasiamiehelle esitettiin kansalliseen valvontaelimeen kehitysvammalääkäreistä Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö.

2016

Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Auli Sirén ja Ari W Sulin, asiantuntijajäsenet Anneli Kylliäinen ja Seija Raudasoja sekä varajäsenet Anu Hirvonen ja Virpi Toivio. Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa Leila Saulamaa ja Marja-Leena Hassinen.

 • Kehitysvammalääkärit ry:n vuosikokouspäivänä 18.3.2016 Kehitysvammaliitossa kuulimme alan lainsäädännön muutoksista, itsemääräämisoikeushankkeen tuloksista, vuorovaikutuksen merkityksestä vaikeimmin kehitys- ja puhevammaisten ihmisten arjessa ja Kehitysvammaliiton kehittämis- ja tutkimushankkeista. Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko ja FASD-koordinaattori Sari Somer alustivat näistä aiheista.
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivillä 19.–20.5.2016 Ruissalon Kylpylässä teemana oli Tunne-elämä ja henkisyys. Koulutuspäivien vastuulääkärinä toimi Seija Aaltonen. Lastenpsykiatrian professori Anton Došen Hollannista puhui kehitysvammaisen henkilön tunne-elämän säätelystä. Hän luovutti Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikon, Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised (SEO-R, 2012) tutustuttavaksi. Lupa asteikon kääntämiseen yhdistykselle saatiin ja asteikko on suomennettu yhdistyksen kustannuksella.
 • Kehitysvammaisen ihmisen ajokyvyn arviointi koulutus 11.11.2016 Ruskeasuon koululla (nykyisin Valteri-koulu Ruskis) Helsingissä kiinnosti monia, vastuulääkärinä toimi Auli Sirén. TYKS:ssä toimiva ajokykypoliklinikka toivoo kehitysvammalääkäriä asiantuntijaksi ja on esittänyt KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiirille yhteistyötä.
 • Hallituksen aivoriihikokouksessa olivat kutsuttuina asiantuntijoina Oili Sauna-aho, Pirjo Hartikainen (25.8.2016) ja Heikki Seppälä (26.8.2016). Oili Sauna-aho alusti kehitysvammalain muutoksen ydinkohdista: itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen rajoittaminen. Pirjo Hartikainen puhui hoitopolusta ja palvelujärjestelmästä omaisen näkökulmasta. Heikki Seppälä Kehitysvammaliitosta kertoi FASD hankkeista ja FASD -asiantuntijaverkostosta.
 • Maria Arvio on nimitetty kehitysvammalääketieteen professuuriin 1.9.2016 alkaen. Kyseessä on Turun ja Oulun yliopiston lahjoitusvaroin muodostettu osa- ja määräaikainen yhteisprofessuuri. Lahjoittajat ovat KTO-Varsinais-Suomen ehp, Pohjois-Pohjanmaan shp sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Maria Arvio toimii myös Suomen Aivot ry:n hallituksessa varajäsenenä.
 • Yhdistyksellä on uudet yhdistysjäsenyydet Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa (2016 alkaen).
 • Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.
 • Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö valittiin Oikeusasiamiehen kansallisen valvontaelimen kehitysvammalääketieteen asiantuntijoiksi.

2017

Jäsenmäärä 120 lääkärijäsentä, joista neljä on kunniajäseniä. Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 35 vuotta 17.9.2017. Juhlimme tätä vuosikokouspäivänä 30.3.2017 Pieksämäellä.

Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Anu Hirvonen ja Ari W Sulin, asiantuntijajäsenet Raija Kerätär, Anneli Kylliäinen ja Markku Nyman sekä varajäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Seija Raudasoja. Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa Esko Pulkkinen ja Tiina Hankama.

 • Anu Hirvonen valmisteli vastuuhenkilönä koulutustilaisuuden Emotionaalisten ja adaptiivisten taitojen arviointi 31.3.2017 Vaalijalan tuki- ja osaamiskeskuksessa.
 • Nina Bjelogrlic-Laakso toimi vastuuhenkilönä 27.10.2017 Tays Kehitysvammahuollon / Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämässä koulutuksessa Diagnostiikka osaksi vaikuttavaa kuntoutusta kehitysvammahuollossa.
 • Hallituksen aivoriihikokouksessa teemana oli nuorten kehitysvammaisten toimintakyky, syrjäytyminen työelämästä ja kehitysvammaisuuden diagnosointi aikuisiällä. Yhteistyö Nordisk Förening för Funktionshinder och Oral Hälsa (NFH) -yhdistyksen kanssa käynnistyi koulutustilaisuuden Kehitysvammaisten suun terveys suunnitteluna ja toteutuksena 9.2.2018.
 • Nina Bjelogrlic-Laakso valmisteli Kehitysvammalääkärit ry:n kannanoton hallituksen esitykseen laiksi kliinisistä lääketutkimuksista.
 • Maria Arvio on hoitanut Turun ja Oulun yliopiston määräaikaista kehitysvammalääketieteen yhteisprofessuuria. Maria Arvio toimii myös Suomen Aivot ry:n hallituksessa varajäsenenä.
 • Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Kehitysvammaliitossa, Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa.
 • Seija Aaltonen on Kehitysvammaliiton hallituksessa ja Ari W Sulin liittovaltuustossa. 
 • Ari W Sulin edusti yhdistystä Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssä.
 • Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.
 • Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö toimivat Oikeusasiamiehen kansallisen valvontaelimen kehitysvammalääketieteen asiantuntijoina.
 • Downin oireyhtymän käypä hoito -suosituksen päivittämiseen ajanmukaiseksi ei ollut mahdollisuutta Duodecimin rahoituksella ja suositus poistui käytöstä 1.12.2017, suosituksen viimeinen päivitys valmistui joulukuussa 2010.
 • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä autismikirjon Käypä hoito -suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme asiassa on Anneli Kylliäinen.
 • Seija Aaltonen toimii EAMHID:n (The European Association for Mental Health in Intellectual Disability) hallituksessa, joka kokoontuu syyskuussa 2018 Suomessa. Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Aaltonen valmistelee tätä tapaamista Paimiossa. Ulkomaisia asiantuntijoita pyritään kutsumaan myös kehitysvammalääkäriyhdistyksen tuleviin koulutuksiin, koulutusyhteistyötä käsitellään hallituksen aivoriihikokouksessa 2018.

2018

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2018 lopussa 122 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana viisi uutta jäsentä. Yhdistyksen jäsenistä neljä on kunniajäseniä .
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Seija Aaltonen, varapuheenjohtajana Maria Arvio, varainhoitajana Jarmo Körkkö, sihteerinä Tuomo Määttä, jäseninä Anu Hirvonen ja Ari W Sulin- Asiantuntijajäsenet olivat Raija Kerätär, Anneli Kylliäinen ja Markku Nyman. Yhdistyksen varajäseninä toimivat Nina Bjelogrlic-Laakso ja Seija Raudasoja. Yhdistyksen toiminnantarkastajana olivat Esko Pulkkinen ja Tiina Hankama.
Yhdistyksen vuosikokous 9.2.2018 Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa Paimiossa. Hallitus kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa: 9.2.2018, 16.5.2018. 23.–24.8.2018 (aivoriihikokous) ja 26.10.2018, lisäksi pidettiin tarpeen mukaan sähköpostikokouksia. Hallituksen aivoriihikokouksessa kouluttaja Franz Schnider alusti 23.8.2018 keskustelun kehonkielestä. Raija Kerätär kertoi osatyökykyisten työmarkkinatilanteesta ja työstään STM:lle ja Sipilän hallituksen asettaman ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” -selvitykselle. Raija Kerätär ja yhdistyksen hallitus valmistelivat Suomen Kehitysvammalääkärit yhdistyksen kannanoton kehitysvammaisten työmarkkinaosallisuuteen. Markku Nymanin johdolla työskennellyt työryhmä laati kannanoton kehitysvammaisen ajokyvystä, kannanotto välitettiin Trafille 21.3.2018. Trafi julkaisi 1.7.2018 päivitetyt ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018.

Kehitysvammaisen suun terveys -koulutuspäivien tunnuskuva

Järjestetyt koulutukset

 • Kehitysvammaisen suun terveys -koulutuspäivä 9.2.2018
  Suomen Kehitysvammalääkärit ry ja Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa (NHF) järjestämä koulutus järjestettiin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa Paimiossa. Koulutuksen vastuuhenkilönä toimi Katja Walden,KTO ja tilaisuuden puheenjohtajana Mikael Skogman (NHF). Koulutukseen osallistui 36 henkilöä ja kuusi luennoitsijaa.
 • Kehitysvammapsykiatria Ruissalon Kylpylässä 17.5.-18.5.2018, teemoina olivat Syrjäytyykö lievästi kehitysvammainen henkilö sekä Itsemääräämisoikeus ja kehitysvammaisen tutkimus, hoito ja ohjaus. Koulutukseen osallistui 120 kehitysvammahuollon ammattilaista. Vastuulääkärinä toimi Seija Aaltonen.
 • EAMHID Boardin (European Association of Mental Health in Intellectual Disability, hallitus) MasterClass luentotilaisuus 21.9.2018 KTO Paimiossa ja Boardin tapaaminen. Yhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui kokoukseen. Videoidut luennot ovat katsottavissa EAMHID:n nettisivuilla. Vastuulääkärinä toimi Seija Aaltonen
 • Ravitsemus, kehitysvammaisuus ja dementia 26.10.2018 Tampereella Pitkäniemessä, PSHP/TAYS Kehitysvammahuolto järjesti koulutuksen yhteistyössä Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kanssa. Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen hankkeessa valmistettu Muistityökirja “Muistin tähäre” esiteltiin koulutuksessa. Vastuulääkärinä toimi Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • Kehitysvammalääkäreille ja alan työryhmille tarjottiin mahdollisuus seurata TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarjaa On-line -yhteydellä syksystä 2018 alkaen keskiviikkoisin 8.00-9-00. Luento-ohjelma välitettiin yhdistyksen jäsenille sähköpostitse. Vastuuhenkilönä Nina Bjelogrlic-Laakso.

Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Kehitysvammaliitossa, Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa. Seija Aaltonen on Kehitysvammaliiton hallituksessa ja Ari W Sulin liittovaltuustossa.Maria Arvio toimi Suomen Aivot ry:n hallituksessa varajäsenenä. Ari W Sulin edusti yhdistystä Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssä. Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö toimivat Oikeusasiamiehen kansallisen valvontaelimen kehitysvammalääketieteen asiantuntijoina.

Maria Arvio on hoitanut Turun ja Oulun yliopiston määräaikaista kehitysvammalääketieteen yhteisprofessuuria.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden suorittivat vuonna 2018 Piia Haapala ja Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.

Yhdistyksen jäsen Hannu Westerinen väitteli 30.11.2018, väitöstutkimuksen aihe oli Prevalence of intellectual disability in Finland.

Kehitysvammalääkärit 2019

Suomen Kehitysvammalaakarit ry:n puheenjohtaja Seija Aaltonen nimitettiin sosiaalineuvokseksi 17.5.2019

Kehitysvammalaakarit, sosiaalineuvos
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti 17. 5.2019 Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän johtajan ja Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n puheenjohtajan Seija Aaltosen sosiaalineuvokseksi.

Kehitysvammalääkärit 2020