Hallitustyöskentely

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 15.10.2020 Tuohilammen kurssikeskuksessa Vihdissä.

Hallitukseen 2020 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Elina Knuuttila ja Elina Santti.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat ovat Tiina Hankama ja Ari W Sulin.

Yhteydenotot:

Puheenjohtaja Seija Aaltonen, etunimi.sukunimi (ät) kto-vs.fi
LT, psyk.el, kv-lääket. erityispätevyys
Kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri
Varapuheenjohtaja Maria Arvio, etunimi.sukunimi (ät) phsotey.fi
Lastenneurologian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen dosentti
Sihteeri Tuomo Määttä, 3.2020 alkaen uusi email: tuomaatta (ät-merkki) gmail.com
Ylilääkäri.
Varainhoitaja Jarmo Körkkö, etunimi.sukunimi (ät) ppshp.fi
Ylilääkäri.

Kehitysvammalääkärit – toimintasuunnitelma 2020

Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta. Vuodelle 2020 on suunniteltu seuraavat koulutukset ja vastuuhenkilöt:

  • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso
  • Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 14.5.–15.5.2020 Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020 peruuntui korona-pandemian takia. Seija Aaltonen.
  • Suoli-aivoakselin merkitys kuntoutuksessa, Pitkäniemen sairaala, Tampere, 23.10.2020 toteutui. Oli mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Nina Bjelogrlic-Laakso

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

  • Tampereen seudun autismiyhdistyksen kansainvälisen autismikonferenssin Neurospectrum Conference Tampereella ei toteutunut vuonna 2020, mahdollisesti vuonna 2021. Keskustelua yhteistyöstä jatketaan.
  • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
  • Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)

Annamme asiantuntijalausuntoja.

Kehitysvammalääkärit – toteutunut toiminta 2020

Suoli-aivoakselin merkitys kuntoutuksessa 23.10.2020

Järjestäjinä PSHP / Tays Kehitysvammahuolto,ja Suomen Kehitysvammalääkärit ry .
Kohderyhmä: Lasten, nuorten ja aikuisten neurologisia ja psykiatrisia sairauksia sekä käytösoireita hoitavat neurologian, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit ja kehitysvammahuollon erityisasiantuntijat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Koulutuksesta on myönnetty erikoislääkärikoulutukseen tunteja seuraavasti: Neurologia 5, Psykiatria 4, Yleislääketiede 5

Koulutuspäivän sisältö
9.00 Johdanto – haasteet ja mahdollisuudet, ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso, Tays
10.00 Suoli-mikrobi-aivoakseli,ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela, Helsingin yliopisto
12.00 Kehitykselliset neuropsykiatriset sairaudet ja suoli-aivoakseli,lasten gastroenterologi, apulaisprofessori (pediatria) Marko Kalliomäki, Tyks
13.00 Ravitsemusterapeutin kokemuksia käytännön työstä, ravitsemusterapeutti, TtM Marjo Mäkitalo, Tays
14.00 Vagushermon stimulaation merkitys, neurologian professori Jukka Peltola, Tays
15.00 Kommenttipuheenvuoro & keskustelu, Kristiina Kantola, Tampereen seudun autismiyhdistys ry
15.30-15.45 Loppuyhteenveto, ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso, Tays

Kehitysvammalääkärit – toteutunut toiminta 2020