Koulutukset

SSuomen Kehitysvammalääkärit
Suomen Kehitysvammalääkäreiden yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.

Näistä merkittävin tapahtuma on ollut Kehitysvammapsykiatrian päivät, jotka on suunnattu kehitysvammahuollon ammattilaisille kuten lääkäreille, psykologeille, kuntoutusohjaajille, toimintaterapeuteille, ohjaajille, esimiehllle, opettajille sekä muulle henkilöstölle, jotka työssään kohtaavat kehitysvammaisia. Viimeksi tapahtuma järjestettiin toukokuussa 2022 Turussa.