Toiminta

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Suomen Kehitysvammalääkärit

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

  1. Järjestämme koulutusta kehitysvammalääkäreille ja alan henkilöstölle. Välitämme jäsenillemme tietoja muiden toimijoiden järjestämistä alan koulutuksista.
  2. Vuodelle 2024 on suunniteltu seuraavat koulutukset:: Kehitysvammapsykiatrian päivät Turun Ruissalossa järjestetään toukokuussa 2024 sekä valmistelemme kehitysvammaisten kuntoutuksesta koulutusta ja/tai neuvottelupäivät syksylle 2024.
  3. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
  4. Annamme asiantuntijalausuntoja.

—————————————————————————————————-

YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET

Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.

Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.

Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

—————————————————————————————————-

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2023–31.12.2023
Verkossa julkaistusta toimintakertomuksesta on poistettu henkilötietoja.

Jäsenet
Suomen kehitysvammalääkäriyhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2023 lopussa 112 lääkärijäsentä, joista noin puolet on työikäisiä. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut. Aiemmasta käytännöstä poiketen myös yhdistyksen eläkeläisjäsenet maksavat jäsenmaksun vuodesta 2023 alkaen vuosikokouksen 2023 päätöksen mukaan.  Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Yhdistyksellä on neljä kunniajäsentä.

Toiminta vuonna 2023

Hallitus kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa, 17.2.2023, 7.6.2023 (etäkokous) ja 7.9.-8.9.2023 (aivoriihikokous) ja 19.12.2023 (etäkokous)

Hallitukseen 2023 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Anna-Barbara Kress, Minna Kuusela, varajäsenet Jaana Lähdetie ja Heidi Wikström. Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan. Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Nyman ja Merja Rauhala.

Yhdistys otti edellisessä vuosikokouksessa kantaa kehitysvammapalvelujen asemaan sote-palveluissa. Jokaiseen hyvinvointialueeseen tulee vaativan tuen yksikkö/yksikköjä. Vaativan tuen yksiköissä tulee olla moniammatillinen asiantuntijatiimi. Kehitysvammalääketieteen osaajien resurssointi tulee varmistaa osana moniammatillista tiimiä jokaisella hyvinvointialueella.

Hallituksen aivoriihikokouksessa jatkoimme pohdintaa yhdistyksen ja kehitysvammapalvelujen tulevaisuudesta ja valmistelimme tulevia koulutustilaisuuksia. Lastenneurologian erikoislääkäri, lääkinnällisen kuntoutuksen ylilääkäri Margit Oververmeyer kertoi kehitysvammaisten kuntoutuksen tilanteesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Siellä Etevan toiminta on lakannut ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen on siirretty perusterveydenhuoltoon. Kehitysvammaisten kuntoutukseen perehtyneitä perusterveydenhuollon asiantuntijoita on niukasti. Kuntoutussuosituksia kehitysvammakuntoutuksesta kaivataan. Totesimme, että Kelan ja STM:n sivuilta on saatavissa tietoa ja suosituksia kuntoutuksesta, mutta koulutus ja yhteistyö hyvinvointialueiden vastuuhenkilöiden kanssa nähtiin tarpeelliseksi.

Kehitysvammalääkäreillä ja alan työryhmillä oli mahdollisuus seurata kehitysvammalääketieteen luentosarjaa etäyhteydellä vuodesta 2018 alkaen toukokuulle 2023 saakka. Vastuuhenkilönä toimi TAYS:n kehitysvammapoliklinikan ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso.

Järjestimme koulutustilaisuuden Kehitysvammalääketieteen käytännön kysymyksiä ja etiikkaa 17.2.2023 Kehitysvammaliiton tiloissa Linnoitustie 2 B, Espoo. Maria Arvio

Tarjosimme ohjelmaa Lääkäripäiville 2024, Maria Arvio valmisteli ehdotuksen.

Yhdistys antoi asiantuntija-apua kongressin EAMHID 2023 -kongressia valmistelijoille: Best Practices – Keys to Better Life, Helsinki 21.-23.9.2023.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: https://kehitysvammalaakarit.fi. Tietoa koulutustilaisuuksista välitettiin jäsenille myös sähköpostitse. Eila Keinonen/Qr-Mediasta huolehti nettisivujen ja jäsenrekisterin päivityksistä.

Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Kehitysvammaliitossa, Suomen Aivot ry:ssä ja Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry:ssä. Seija Aaltonen, Maria Arvio, Ari W Sulin ovat edustaneet yhdistystämme.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys on nyt 35 lääkärillä. Yhdistys vastaa erityispätevyysohjelmasta.  

Kajaanissa 20.2.2023
Tuomo Määttä, sihteeri
Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.