Toiminta

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Suomen Kehitysvammalääkäreiden vuosikokous 17.2.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin perjantaina 17.2.2023 Kehitysvammaliiton tiloissa.

Käsiteltyjä asioita

 • Yhdistyksen toimintakertomus 2022 (kohdassa yhdistyksen toimintakertomukset)
 • Jäsenmaksu 2023 on 35 euroa. Jäsenmaksu peritään kaikilta yhdistyksen jäseniltä kunniajäseniä lukuun ottamatta. Aiemmasta poiketen jäsenmaksu laskutetaan myös yhdistyksen eläkeläisjäseniltä.
 • Hallituksen jäsenet 2023

YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

 1. Järjestämme koulutusta kehitysvammalääkäreille ja alan henkilöstölle. Välitämme jäsenillemme tietoja muiden toimijoiden järjestämistä alan koulutuksista.
  Vuodelle 2023 on suunniteltu seuraavat koulutukset (vastuuhenkilö):
  – Kehitysvammalääketieteen käytännön kysymyksiä ja etiikkaa 17.2.2023 Kehitysvammaliiton tiloissa Linnoitustie 2 B, Espoo. Maria Arvio
  TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso
  – Kannustamme jättämään abstrakteja 17.3.2023 mennessä ja osallistumaan EAMHID 2023 kongressiin Best Practices – Keys to Better Life, Helsinki 21.-23.9.2023. Linkki tapahtumaan
  -Kehitysvammapsykiatrian päivät Turun Ruissalossa järjestetään toukokuussa 2024. Seija Aaltonen
 1. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
  Tarjoamme asiantuntija-apua EAMHID (European Association for Mental Health in Intellectual Disability) 14. kongressin järjestämiseen Kehitysvammaliiton ja KTO:n kanssa.
  Autismikirjon häiriötä käsittelevä Käypä hoito -suositus julkaistiin tammikuussa 2023.
 1. Annamme asiantuntijalausuntoja.
  Kuntoutussuositusten (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivitys on koettu tarpeelliseksi. Lausunnon valmisteluun toivotaan osallistumaan kehitysvammalääkäreitä (PPSHP, PSHP, VSEHP)