Toiminta

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Vuosikokous 2022

Suomen kehitysvammalääkäreiden vuosikokous pidettiin 12.5.2022 klo 18.00 Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivien yhteydessä Turun Ruissalossa.

Poimintoja päätöksistä:

 • Yhdistyksen toimintakertomus 2021 – hyväksyttiin – lyhennelmä historiatiedoissa
 • Yhdistyksen tilinpäätös 2021 – hyväksyttiin
 • Jäsenmaksu 2022 on 35 euroa.
 • Hallituksen jäsenet 2022
 • Toimintasuunnitelma 2022. Yhdistyksen kannanotto kehitysvammapalvelujen asemaan sote-palveluissa lisättiin toimintasuunnitelmaan. Sen mukaan jokaiseen hyvinvointialueeseen tulee vaativan tuen yksikkö/yksikköjä. Vaativan tuen yksiköissä tulee olla moniammatillinen asiantuntijatiimi. Kehitysvammalääketieteen osaajien resurssointi tulee varmistaa osana moniammatillista tiimiä jokaisella hyvinvointialueella.
 • Sääntömuutosesitys hyväksyttiin. Sääntöjen 13 §: Yhdistyksen kokoukset kutsutaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kokouksista annetaan tieto yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen internetsivuilla. Hallituksella on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen ja kokousten järjestämiseen etäyhteydellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Päivitämme kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelman alkuvuoden aikana

Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta. Välitämme jäsenillemme tietoja muiden toimijoiden järjestämistä alan koulutuksista.

Vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavat koulutukset (vastuuhenkilö):

 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • Kehitysvammapsykiatrian päivät Turun Ruissalossa 12.-13.5.2022. Seija Aaltonen.
 • Turun lääketiedepäiville 2022 on valmisteltu ohjelmaehdotus. Maria Arvio
 • EAMHID:n kongressin 21.-23.9.2023 järjestetään Helsingissä. Yhdistys osallistuu valmisteluihin Kehitysvammaliiton ja KTO:n kanssa. Seija Aaltonen.

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

 • Tarjoamme asiantuntija-apua EAMHID (European Association for Mental Health in Intellectual Disability) 14. kongressin järjestämiseen Kehitysvammaliiton ja KTO:n kanssa.
 • Autismikirjon häiriötä käsittelevä Käypä hoito -suosituksen valmistelu on alkanut 23.11.2020, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
 • Down -oireyhtymän hoitosuositus on poistettu vanhentuneena. Maria Arvio (neurologia), Seija Aaltonen (psykiatria), Päivi Korhonen (yleislääketiede) ja Markku Nyman (kuntoutus) valmistelevat artikkelin aiheesta Duodecimissa julkaistavaksi.

Annamme asiantuntijalausuntoja.

 • Kuntoutussuositusten (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivitys on koettu tarpeelliseksi. Lausunnon valmisteluun toivotaan osallistumaan kehitysvammalääkäreitä (PPSHP, PSHP, VSEHP)
 • Kannanotto kehitysvammapalvelujen asemasta sote-palveluissa on valmisteilla.