Erikoistu kehitysvammalääkäriksi

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyteen kouluttautuminen tapahtuu työskentelemällä kehitysvamma-alan lääkärin tehtävissä. Erityispätevyyden saamisen edellytyksenä on kahden (2) vuoden palvelu sisältäen yhdistyksen nimeämien tuutoreiden antaman ohjauksen, johon hyväksytään sekä kokopäivätoiminen että siksi laskennallisesti muutettu osa-aikatyö. Hyväksyttäviä koulutuspaikkoja ovat kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt, joissa on kehitysvamma-alan lääkärin tehtäviä.

Tenttikirjallisuus ja erityispätevyyden muut vaatimukset löytyvät Lääkärilliton sivuilta: http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/kehitysvamma/
(Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 2.6.1994, tarkistettu 17.11.2015)

KEHITYSVAMMALÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA

Erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu erikoislääkäreille tai soveltuvalta alalta väitelleille tohtoreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä.

Hakeutuminen erityispätevyysohjelmaan
Suomen Kehitysvammalääkärit – Finlandsläkare för utvecklingsstörda r.y. on erityispätevyysohjelman vastuuyhdistys, jonka hallitus toimii koulutusneuvottelukuntana ja vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyydestä kiinnostuneen lääkärin tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti koulutusohjelman yhteyshenkilöön. Yhdistyksen hallitus nimeää pätevöityjälle tuutoriksi erikoislääkärin, joka on hankkinut kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tai jolla katsotaan muutoin olevan riittävä osaaminen ja kliininen kokemus kehitysvammaisten hoidosta.

Yhdistys voi kustantaa max. 3 tuntia vuodessa enintään 3 vuoden ajan samalle henkilölle. Tavoitteena on kehitysvammalääketieteen erityispätevyys.

Yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen sihteeri Tuomo Määttä, puhelin 045 7832 1555

Kehitysvammalääketieteen erityspätevyyskuulusteluissa tenttaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.