Erikoistu kehitysvammalääkäriksi

Kehitysvammalääkärit ry;n hallitus on esittänyt 4.2.2022 Lääkäriliitolle, että kehitysvammalääärien erityispätevyysohjelmaan tehdään seuraavat muutokset ohjelman päivittämisen yhteydessä:

  • Erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu, erikoislääkäreille tai soveltuvalta alalta väitelleille tohtoreille sekä kehitysvamma-alalla toimiville lääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä.
  • Käytännön palvelu:
    Kouluttautuminen tapahtuu työskentelemällä kehitysvamma-alan lääkärin tehtävissä. Erityispätevyyden saamisen edellytyksenä on neljän (4) vuoden palvelu, erikoislääkäreiltä ja tohtoreilta kahden (2) vuoden palvelu sisältäen yhdistyksen nimeämien tuutoreiden antaman ohjauksen, johon hyväksytään sekä kokopäivätoiminen että siksi laskennallisesti muutettu osa-aikatyö….
  • Kuulustelussa hallittava kirjallisuus:
    Kirjat: Kehitysvammainen potilaana, M. Arvio, S. Aaltonen, J Lähdetie (toim.), Duodecim, 2022 ja Kehitysvammaisuus, M. Kaski, A. Manninen, H. Pihko. Sanoma Pro Oy, 2013

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyteen kouluttautuminen tapahtuu työskentelemällä kehitysvamma-alan lääkärin tehtävissä. Erityispätevyyden saamisen edellytyksenä on kahden (2) vuoden palvelu sisältäen yhdistyksen nimeämien tuutoreiden antaman ohjauksen, johon hyväksytään sekä kokopäivätoiminen että siksi laskennallisesti muutettu osa-aikatyö. Hyväksyttäviä koulutuspaikkoja ovat kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt, joissa on kehitysvamma-alan lääkärin tehtäviä.

Tenttikirjallisuus ja erityispätevyyden muut vaatimukset löytyvät Lääkärilliton sivuilta: http://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/kehitysvamma/
(Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 2.6.1994, tarkistettu 17.11.2015)

KEHITYSVAMMALÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYSOHJELMA

Erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu erikoislääkäreille tai soveltuvalta alalta väitelleille tohtoreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä.

Hakeutuminen erityispätevyysohjelmaan
Suomen Kehitysvammalääkärit – Finlandsläkare för utvecklingsstörda r.y. on erityispätevyysohjelman vastuuyhdistys, jonka hallitus toimii koulutusneuvottelukuntana ja vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta. Kehitysvammalääketieteen erityispätevyydestä kiinnostuneen lääkärin tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti koulutusohjelman yhteyshenkilöön. Yhdistyksen hallitus nimeää pätevöityjälle tuutoriksi erikoislääkärin, joka on hankkinut kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tai jolla katsotaan muutoin olevan riittävä osaaminen ja kliininen kokemus kehitysvammaisten hoidosta.

Hallitus 7.6.2023: Yhdistys kustantaa erityispätevyyden suorittajille tuutorointia enintään kolme kertaa vuodessa, tuutorointikerta on noin tunnin mittainen. Tavoitteena on kehitysvammalääketieteen erityispätevyys. Tuutorille korvataan 150 euroa/kerta.

Yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen sihteeri Tuomo Määttä, puhelin 045 7832 1555

Kehitysvammalääketieteen erityspätevyyskuulusteluissa tenttaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.