Jäsenyys

Kehitysvammalääkärit ry:n jäsenyys

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Hakemus jäseneksi liittymisestä tehdään Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallitukselle

  • Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä
  • Vuosi 2023: jäsenmaksu 35 euroa. Jäsenmaksu peritään kaikilta yhdistyksen jäseniltä kunniajäseniä lukuun ottamatta. Aiemmasta poiketen jäsenmaksu laskutetaan myös yhdistyksen eläkeläisjäseniltä.

Yhteystietojen muutokset ja jäseneksi liittyminen
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta. Jäsentiedot välittyvät yhdistyksen sihteerille ja jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Vastaamme liittymis- ja jäsentietojen muutosviesteihin.

Jäsenyydestä eroaminen
Kehitysvammalääkäreiden hallitus toivoo, että jäsenyyden päättymisestä esim. eläkkeelle jäännin tai kuolemantapauksen yhteydessä ilmoitettaisiin kuluvan toimintavuoden aikana. Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta kesäkuun loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.