Ajankohtaista

Kehitysvammalääkäriit ry:n hallituksen “aivoriihi -kokous
29.-30.8.2024 Tuohilammen koulutuskeskuksessa.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelma on päivitetty kuulustelussa vaadittavien kirjojen osalta:

 • Kehitysvammalääketiede Maria Arvio, Seija Aaltonen, Jaana Lähdetie ja Markku Nyman 22.4.2024 Terveysportti/Oppiportti/oppikirjat
 • Kehitysvammaisuus, M. Kaski, A. Manninen, H. Pihko. Sanoma Pro Oy, 2013

Suomen kehitysvammalääkärit – vuosikokouksen 2024 päätöksiä

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

 • Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2024 valittiin puheenjohtajana Jarmo Körkkö, varapuheenjohtajana Maria Arvio, varainhoitajana Minna Kuusela, sihteeri Tuomo Määttä. Jäsenet Seija Aaltonen ja Anna-Barbara Kress, varajäsenet Jaana Lähdetie ja Heidi Wikström. Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan.
 • Jäsenmaksuksi 2024 päätettiin 35 euroa. Jäsenmaksu peritään kaikilta yhdistyksen jäseniltä kunniajäseniä lukuun ottamatta. Aiemmasta poiketen jäsenmaksu laskutetaan myös yhdistyksen eläkeläisjäseniltä.

JÄSENASIAT

 • Yhteystietojen ja jäsentietojen muutokset: Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi. Samoin uudet yhdistyksen jäseneksi liittyvät / eroavat kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta. Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot.
 • Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Kehitysvammainen potilaana kirjasta päivitetty painos

Kehitysvammainen potilaana kirjan kansikuvia
Maria Arvion, Seija Aaltosen, Jaana Lähdetie (toim.) Kehitysvammainen potilaana-kirjan uusin painos sisältää pitkään alalla työskennelleiden lääkäreiden kokoamaa tietoa kehitysvammaisten hoitamisesta.  Kustannus Oy Duodecimin julkaisema. Lisätietoa Duodecimin tiedotteesta

Kehitysvammalääkäreille

 • FASD-asiantuntija Sari Someri ja dosentti Ilona Autti-Rämö ovat laatineet koosteen Faktoja FASDista pdf:n Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen
 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kehitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.