Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Suomen Kehitysvammalääkärit ry

Kehitysvammalääkäreiden tulevat koulutukset

Kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu syksyllä
Kuluneen kevään aikana TAYS, Kehitysvammahuollon kehitysvammalääketieteen meetingit järjestettiin Teamsin kautta. Kehitysvammalääkäreillä oli mahdollisuus osallistua yhdeksään genetiikkaa käsittelevään aihealueeseen keskiviikkoaamuisin. Järjestelyjen yhteyshenkilönä oli yl Nina Bjelogrlic-Laakso.

Mi tä meistä tuli -koulutustilaisuus järjestetään etäyhteyksin 2.9.2021.

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020 peruuntui koronavirus -pandemian takia ja siirtyy edelleen. Koulutus pyritään järjestämään toukokuussa 2022.

SSuomen Kehitysvammalääkärit

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 26.3.2021 etäyhteyksillä ja Tuohilammen kurssikeskuksessa Vihdissä Vuoden 2020 osalta hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus halitukselle. Vuoden 2020 toimintakertomus on luettavissa tästä

Hallituksen jäsenet 2021

Hallitukseen 2021 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela. Varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Knuuttila ja Elina Santti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 1. Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.Vuodelle 2021 on suunniteltu seuraavat koulutukset ja vastuuhenkilöt:
 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • Mi tä meistä tuli -koulutustilaisuus järjestetään etäyhteyksin 2.9.2021. Maria Arvio
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020 peruuntui koronavirus -pandemian takia ja siirtyy edelleen. Koulutus pyritään järjestämään toukokuussa 2022. Seija Aaltonen.
 • Suomi/Helsinki on valittu EAMHID:n syksyn 2023 kongressin paikaksi. Yhdistys osallistuu valmisteluihin jo kuluvan vuoden aikana. Seija Aaltonen

2. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

 • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen. Suosituksen valmistelu on alkanut 23.11.2020.Down -oireyhtymän Käypä hoito -suositus on poistettu vanhentuneena. Korvaavaa ohjeistusta tarvittaisiin. Maria Arvio, Seija Aaltonen, Päivi Korhonen ja Markku Nyman valmistelevat seurantasuositusta.

3. Annamme asiantuntijalausuntoja.

 • Kuntoutussuositusten (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivitys on koettu tarpeelliseksi. Lausunnon valmisteluun toivotaan osallistumaan kehitysvammalääkäreitä (PPSHP, PSHP, VSEHP)

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu v. 2021 on 35 euroa..
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi . Samoin uudet yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta.

Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Hallitustyöskentely

 • Hallituksen aivoriihikokous kokoontuu syksyllä Tuohilammella. Aivoriihi on Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijavieraiden kokoontumistilaisuus, missä kehitetään yhdistyksen toimintaa ja suunnitellaan tulevia koulutuksia.
 • Lisätietoja Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen toiminnasta, tästä

Kehitysvammalääkäreille

 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.