Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu

Kehitysvammalääketieteen syksyn ohjelma käynnistyi 8.9. aiheena oli Kehitysvammadiagnoosin asettaminen Pekka Nokelainen, ayl, Tays Kehitysvammahuolto. Seuraavaksi 15.9. käsitellään aihetta Pohdintaa kuntoutussuunnitelmien laadinnasta, Sari Pietilä,el, Tays Kehitysvammahuolto . Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua Teamsillä. Suomen Kehitysvammalääkärit ty:n jäsenille on lähetetty erillinen sähköposti ohjelmasta ja siihen liittymisestä 9.8 2021. Tutustu tulevan syksyn ohjelmaan tästä

Viime kevään aikana TAYS, Kehitysvammahuollon kehitysvammalääketieteen meetingit järjestettiin Teamsin kautta. Kehitysvammalääkäreillä oli mahdollisuus osallistua yhdeksään genetiikkaa käsittelevään aihealueeseen keskiviikkoaamuisin. Järjestelyjen yhteyshenkilönä oli yl Nina Bjelogrlic-Laakso.

Mitä meistä tuli -koulutusseminaari siirtyy marraskuulle

Aikaisemmin 1.9. pidettäväväksi suunniteltu seminaari pidetään torstaina marraskuun 18. päivänä klo 10-14.
Paikka:Paimion kto,  Kehitysvamma-alan tuki – ja osaamiskeskus, Loisto-sali

Kukkia

Ennakkotietoa ohjelmasta:

 • klo 10 aamukahvit ja  tervetuloa, matkailualan opiskelija Helena Arvio
 • klo 10.15.-11.00 puhuja varmistuu myöhemmin
 • klo 11.-11.30 Filosofian maisteri Ilari Kousan puhe, puhe, onko cp-tutkimus pinnallista hallintoresurssien tuhlausta?
 • klo 11.30-12.30 lounas KTOn ruokasalissa
 • klo 12.30-13.15 Psykometriikan yliopisto-opettaja: Jari  Lipsanen Helsingin  yliopisto:Voiko neurologisen kuntoutuksen tuloksia kvantifioida?
 • klo 13.30-13.50 tauko
 • klo 13.30-13.50 Helena Arvio haastattelee Sanna Sepposta aiheesta: Miten minä voin?
 • klo 13.50-14. Seminaarin  päätös, matkailualan opiskelija Helena Arvio

Osallistumismaksu 30 euroa, sisältää aamu -ja iltapäiväkahvit sekä lounaan. Tarkennamme ohjelmaa ja tapahtumaan ilmoittautumista myöhemmin koronatilanne huomioiden.

SSuomen Kehitysvammalääkärit

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020 peruuntui koronavirus -pandemian takia ja siirtyy edelleen. Koulutus pyritään järjestämään toukokuussa 2022.

Kukka
Suomen Kehitysvammalääkärit kouluttaa kehitysvammahuollon ammattilaisia

Suomen Kehitysvammalääkärit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 26.3.2021 etäyhteyksillä ja Tuohilammen kurssikeskuksessa Vihdissä Vuoden 2020 osalta hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus halitukselle. Vuoden 2020 toimintakertomus on luettavissa tästä

Hallituksen jäsenet 2021

Hallitukseen 2021 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela. Varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Knuuttila ja Elina Santti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 1. Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.Vuodelle 2021 on suunniteltu seuraavat koulutukset ja vastuuhenkilöt:
 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • Mi tä meistä tuli -koulutustilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Maria Arvio
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020 peruuntui koronavirus -pandemian takia ja siirtyy edelleen. Koulutus pyritään järjestämään toukokuussa 2022. Seija Aaltonen.
 • Suomi/Helsinki on valittu EAMHID:n syksyn 2023 kongressin paikaksi. Yhdistys osallistuu valmisteluihin jo kuluvan vuoden aikana. Seija Aaltonen

2. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

 • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen. Suosituksen valmistelu on alkanut 23.11.2020.Down -oireyhtymän Käypä hoito -suositus on poistettu vanhentuneena. Korvaavaa ohjeistusta tarvittaisiin. Maria Arvio, Seija Aaltonen, Päivi Korhonen ja Markku Nyman valmistelevat seurantasuositusta.

3. Annamme asiantuntijalausuntoja.

 • Kuntoutussuositusten (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivitys on koettu tarpeelliseksi. Lausunnon valmisteluun toivotaan osallistumaan kehitysvammalääkäreitä (PPSHP, PSHP, VSEHP)

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu v. 2021 on 35 euroa..
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi . Samoin uudet yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta.

Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Hallitustyöskentely

 • Hallituksen aivoriihikokous kokoontuu syksyllä Tuohilammella. Aivoriihi on Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijavieraiden kokoontumistilaisuus, missä kehitetään yhdistyksen toimintaa ja suunnitellaan tulevia koulutuksia.
 • Lisätietoja Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen toiminnasta, tästä

Kehitysvammalääkäreille

Faktoja FASDista

Jäsenemme ovat saaneet 4.6. meiltä FASD-asinantuntija Sari Somerin lähettämän emailin erikoislääkäreille, jotka suurella todennäköisyydellä kohtaavat henkilöitä, joilla on FASD, sekä heidän läheisiään. Faktoja FASDista pdf:n he ovat laatineet yhteistyössä dosentti Ilona Autti-Rämön kanssa. Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen

 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.