Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Kehitysvammalääkärit, ajankohtaista syksyllä 2022

Turun lääketiedepäivillä 10.11.2022 on sessio Kehitysvammainen potilaana. Lisätietoja päivän ohjelmasta ja ilmoittautumisesta: https://turunlaaketiedepaivat.fi/events/kehitysvammainen-potilaana

Kehitysvammalääketiede –sessio Lahden tiedepäivässä 24.11. klo 13.30 – 17.00.
Puheenjohtaja Martti Talja (PHHYKY)
Tila Auditorio 1, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti.

Kehitysvammalääketiede session ohjelma:

 • 13:30-13:50 Mitä tarkoittaa olla kehitysvammainen? Maria Arvio (PHHYKY)
 • 13:55-14:15 Geneettiset tutkimusmenetelmät kehitysvamman syyn selvittämisessä. Irma Järvelä (HY)
 • 14:20-14:40 Miksi kehitysvammaisia poikia on enemmän kuin tyttöjä?Jaana Lähdetie (Turun Yliopisto)
 • 14:45-15:05 Kehitysvammaisten henkilöiden lääkehoito Suomessa Leena Saastamoinen (KELA)
 • 15:10-15:30 Kehitysvammaisen henkilön emotionaalinen kehitys & mielenterveys Seija Aaltonen (KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri)
 • 15:35-15:55 Emotionaalinen kehitys – uusi näkökulma kehitysvammaisen henkilön käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteisiin, Oili Sauna-aho (KTO-Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri)
 • 16:15-16:35 Näkökulmia kehitysvammaisen henkilöiden kuntoutukseen, Markku Nyman (Kainuun Sote)
 • 16:40-17:00 Musiikkiterapia kehitys- vammaisen henkilön kuntoutusmenetelmänä, Ritva Lipasti (Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo)

 Voit seurata sessiota myös striimauksen välityksellä. Lahden tiedepäivät ovat kaikille avoin tapahtuma ja maksuton. Lisätietoa päivien ohjelmasta: Lahden tiedepäivät

Kehitysvammalääketieteen seminaariohjelma, syksy 2022

 • 9.11.  Etäratkaisut kuntoutuksen tukenaTiina Sillantaus, toimintaterapeutti, Eksote, Lappeenranta
 • 16.11.  Kehitysvammaisuuden etiologian selvittäminenKatri Nyyssönen, lastenneurologian erikoislääkäri, Helsinki
 • 23.11. Lasten ja nuorten kardiologiaa, mitä tutkin ja miksi – Jori Ahonen, lastentautien erikoislääkäri, TAYS Kehitysvammapalvelut
 • 30.11. Kehitysvammaan liittyvät unihäiriötMaria Arvio, professori, emer. TYKS
 • 14.12. STM:n projekti: Lasten palliatiivinen hoitoSusanna Vuorenoja, lastentautien erikoislääkäri ja Karoliina Kilponen, sairaanhoitaja, TAYS
 • Syksyn Keskiviikkokoulutukset jatkuvat 14.12. saakka.

TAYS, Kehitysvammahuollon koulutusohjelma on myös osa kehitysvammakääketieteen erityispätevyyteen kuuluvaa koulutusta. Ajankohta on KESKIVIIKKOISIN klo 8.00-9.00 Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua Teamsilla. Suomen Kehitysvammalääkärit ky:n jäsenille on lähetetty kesän aikana postia syksyn ohjelmasta. Yhteyshenkilö yl Nina Bjelogrlic-Laakso. Järjestäjänä TAYS, Kehitysvammahuolto

ENNAKKOTIETOA tulevista v. 2023 tapahtumista

 • 17.2.2023 seuraavat hallituksen kokous ja vuosikokous järjestetään Helsingissä Kehitysvammaliiton tiloissa
 • 17.2.2023 järjestetään koulutuspäivä kehitysvammalääketieteen tulevaisuudesta 17.2.2023 ”Maailma muuttuu, mutta kehitysvammalääkäreitä tarvitaan edelleen”.
 • 7.-8.9.2023 hallituksen aivoriihikokous
 • 21.–23.9. 2023 EAMHID 14. kongressi, Best Practices – Keys to Better Life Helsingissä. Järjestelyt EAMHID, Kehitysvammaliitto ja KTO. Kehitysvammalääkärit ry mukana tarjoamassa asiantuntija-apua.
 • 2024 Seuraava kehitysvammapsykiatrian koulutus on päätetty järjestää toukokuussa 2024 Turun Ruissalossa.

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y:n hallitustyöskentely

Kukka

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan lisättiin Yhdistyksen kannanotto kehitysvammapalvelujen asemaan sote-palveluissa. Sen mukaan jokaiseen hyvinvointialueeseen tulee vaativan tuen yksikkö/yksikköjä. Vaativan tuen yksiköissä tulee olla moniammatillinen asiantuntijatiimi. Kehitysvammalääketieteen osaajien resurssointi tulee varmistaa osana moniammatillista tiimiä jokaisella hyvinvointialueella.
 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Vuoden 2022 hallituksessa toimivat: puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Elina Knuuttila ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Santti ja Oili Sauna-aho.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu 35 euroa.
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi. Samoin uudet yhdistyksen jäseneksi liittyvät / eroavat kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta. Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot.

Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Kehitysvammainen potilaana kirjasta päivitetty painos

Kehitysvammainen potilaana kirjan kansikuvia
Maria Arvion, Seija Aaltosen, Jaana Lähdetie (toim.) Kehitysvammainen potilaana-kirjan uusin painos sisältää pitkään alalla työskennelleiden lääkäreiden kokoamaa tietoa kehitysvammaisten hoitamisesta.  Kustannus Oy Duodecimin julkaisema. Lisätietoa Duodecimin tiedotteesta

Kehitysvammalääkäreille

 • FASD-asiantuntija Sari Someri ja dosentti Ilona Autti-Rämö ovat laatineet koosteen Faktoja FASDista pdf:n Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen
 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kehitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.