Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Suomen Kehitysvammalääkärit ry – vuosikokous 4.2.2022

Kokouskutsu
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 4.2.2022 klo 13.00 alkaen etäyhteydellä. Hallitus kokoontuu klo 12. Vuosikokouksen esityslista ja sen liitteet on lähetetty jäsenistölle 13.12.2022 sähköpostitse. Kokouskutsu

Sääntöjen mukaisten vuosikokousasioiden lisäksi vuosikoukoukselle esitetään sääntömuutosesitys sääntöjen 13 §:n uudistamisesta siten, että “Yhdistyksen kokoukset kutsutaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kutsulla. Kokouksista annetaan tieto yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja yhdistyksen internetsivuilla. Hallituksella on harkintavalta etäosallistumismahdollisuuden tarjoamiseen ja kokousten järjestämiseen etäyhteydellä”.

Kehitysvammalääketieteen seminaariohjelma keväälle 2022

Tervetuloa Kehitysvammalääkärit mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan TAYS, Kehitysvammahuollon kevään seminaariohjelmaa. Koulutusohjelma kuuluu myös osana kehitysvammakääketieteen erityispätevyyteen kuuluvaa koulutusta. Ajankohta on KESKIVIIKKOISIN klo 8.00-9.00 Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua Teamsilla. Suomen Kehitysvammalääkärit ty:n jäsenille on lähetetty erillinen sähköposti ohjelmasta ja siihen liittymisestä 12.1.2022.
Yhteyshenkilö yl Nina Bjelogrlic-Laakso

 • 19.1.  Mistä infantiilispasmit tulevat ja miksi ne johtavat niin usein kehitysvammaisuuteen? Jaana Lähdetie, LKT, dosentti, lastenneurologian ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, Turku
 • 26.1. Kehitysvammaisuus ja dementia – Nina Bjelogrlic-Laakso, LT, ylilääkäri, TAYS
 • 9.2.  Kehitysvammaisten suunhoito omaisen ja ammattilaisen näkökulmasta – Pinja Rantama, HLL, Helsinki
 • 16.2.  Itsemyötätuntotaidot erityislapsen vanhemman tukena – Sanna Laitamaa, autismiohjaaja, psykoterapeutti, TAYS
 • 23.2.  HIIHTOLOMA
 • Koulutus jatkuu 25.5.2022 saakka.

Järjestäjänä TAYS, Kehitysvammahuolto

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 12-13.5.2022 Turussa – alustava ohjelma julkaistu!

SSuomen Kehitysvammalääkärit

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät järjestetään Turun Ruissalossa. Alustava ohjelma on ladattavissa tästä. Koulutuksen järjestestelyistä ja ilmoittautumisen avaamisesta tiedotetaan hallituksen kokouksen 4.2.2022 jälkeen.

Muut koulutukset

EPILEPSIASEURAN KOULUTUSPÄIVÄ pe 14.1.2022 on päätetty SIIRTÄÄ MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN
Epilepsiaseuran hallitus on siirtänyt 14.1.2022 suunnitellun koulutuspäivän Covid-19 -tilanteen vuoksi myöhemmin keväällä 2022 pidettäväksi. Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan sen varmistuttua. Jo suunniteltuun tapahtumaan Ilmoittautuneita on informoitu ajankohdan siirtymisestä. Koulutusta on haettu erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi: 5 tuntia neurologian, lastenneurologian ja kliinisen neurofysiologian koulutusohjelmissa

Kukka
Suomen Kehitysvammalääkärit kouluttaa kehitysvammahuollon ammattilaisia

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.
Vuosi 2021

Hallitukseen 2021 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela. Varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Knuuttila ja Elina Santti.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 1. Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.Vuodelle 2021 on suunniteltu seuraavat koulutukset ja vastuuhenkilöt:
 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja jatkuu keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso.
 • Mi tä meistä tuli -koulutustilaisuus järjestetään etäyhteyksin. Maria Arvio
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät Turun Ruissalossa, Kehitysvammaisten neuropsykiatriset haasteet 2020 peruuntui koronavirus -pandemian takia ja siirtyy edelleen. Koulutus pyritään järjestämään toukokuussa 2022. Seija Aaltonen.
 • Suomi/Helsinki on valittu EAMHID:n syksyn 2023 kongressin paikaksi. Yhdistys osallistuu valmisteluihin jo kuluvan vuoden aikana. Seija Aaltonen

2. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

 • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen. Suosituksen valmistelu on alkanut 23.11.2020.Down -oireyhtymän Käypä hoito -suositus on poistettu vanhentuneena. Korvaavaa ohjeistusta tarvittaisiin. Maria Arvio, Seija Aaltonen, Päivi Korhonen ja Markku Nyman valmistelevat seurantasuositusta.

3. Annamme asiantuntijalausuntoja.

 • Kuntoutussuositusten (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivitys on koettu tarpeelliseksi. Lausunnon valmisteluun toivotaan osallistumaan kehitysvammalääkäreitä (PPSHP, PSHP, VSEHP)

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu v. 2021 on 35 euroa..
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi . Samoin uudet yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta.

Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Hallitustyöskentely

 • Hallituksen aivoriihikokous kokoontui syksyllä Tuohilammella. Aivoriihi on Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijavieraiden kokoontumistilaisuus, missä kehitetään yhdistyksen toimintaa ja suunnitellaan tulevia koulutuksia.
 • Lisätietoja Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen toiminnasta, tästä

Kehitysvammalääkäreille

Faktoja FASDista

Jäsenemme ovat saaneet 4.6. meiltä FASD-asinantuntija Sari Somerin lähettämän emailin erikoislääkäreille, jotka suurella todennäköisyydellä kohtaavat henkilöitä, joilla on FASD, sekä heidän läheisiään. Faktoja FASDista pdf:n he ovat laatineet yhteistyössä dosentti Ilona Autti-Rämön kanssa. Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen

 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.