Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Kehitysvammalääketieteen käytännön kysymyksiä ja etiikkaa -koulutuspäivä 17.2.2023

Suomen Kehitysvammalääkärit ry järjestää 17.2.2023 Kehitysvammaliiton tiloissa (os. Linnoitustie 2 B, ESPOO) Kehitysvammalääketieteen käytännön kysymyksiä ja etiikkaa -päivän. Koulutus on suunnattu alalla toimiville lääkäreille ja sairaanhoitajille sekä muille alan ammattilaisille. Tutustu koulutuspäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 14.2.2023 mennessä.

Ladattava esite koulutuspäivän ohjelmasta (pdf)

Kehitysvammalääkäreiden vuosikokous 17.2.2023

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 17.2.2023 klo 14.30 alkaen.
Paikka: Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 ESPOO.
Kokouskutsu, toimintakertomus 2022 ja suunnitelma v. 2023 on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla 12.1.2023.
Sääntömääräisen vuosikokouksen Kutsu ja kokouksen esityslista

Kehitysvammalääketieteen seminaariohjelma, kevät 2023

Kehitysvammalääketieteen seminaariohjelmasta on lähetetty jäsenistölle postia 16.1.2023 koulutukseen liittymisestä ja sen ohjelmasta.
Tulevat aiheet ovat helmi-maaliskuussa:

 • 8.2. Ravitsemushoito Down-aikuisilla – Maria Arvio, professori, emer. TYKS
 • 15.2. Tapaussarja: Autismiin liittyvien käytösoireiden lääkehoito – Anne Halmetoja, kehitysproviisori, Eteva
 • 8.3. Kehitysvammaisuuden syiden selvittäminen geenitutkimusten avulla, Irma Järvelä, dosentti, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri, HY
 • 15.3.  Kuulovamman vaikutus puheen havaitsemiseen ja sosiaalisiin taitoihin – Sari Vikman, puheterapeutti, TAYS kuulokeskus
 • 22.3. PAS-ADD -haastattelumenetelmä – Juhana Kaaja, psykiatrian erikoislääkäri, PHKS
 • 29.3. Ajankohtaista itsemääräämisoikeudesta – Päivi Rahkjärvi, osastonhoitaja, Pirha, Vammaispalvelujen tukikeskus

ENNAKKOTIETOA muista tulevista tapahtumista / koulutuksista

 • 7.-8.9.2023 hallituksen aivoriihikokous
 • 21.–23.9. 2023 EAMHID 14. kongressi, Best Practices – Keys to Better Life Helsingissä. Järjestelyt EAMHID, Kehitysvammaliitto ja KTO. Kehitysvammalääkärit ry mukana tarjoamassa asiantuntija-apua.
 • Seuraava kehitysvammapsykiatrian koulutus on päätetty järjestää toukokuussa 2024 Turun Ruissalossa.

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y:n hallitustyöskentely

Kukka

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan lisättiin Yhdistyksen kannanotto kehitysvammapalvelujen asemaan sote-palveluissa. Sen mukaan jokaiseen hyvinvointialueeseen tulee vaativan tuen yksikkö/yksikköjä. Vaativan tuen yksiköissä tulee olla moniammatillinen asiantuntijatiimi. Kehitysvammalääketieteen osaajien resurssointi tulee varmistaa osana moniammatillista tiimiä jokaisella hyvinvointialueella.
 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Vuoden 2022 hallituksessa toimivat: puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Elina Knuuttila ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Santti ja Oili Sauna-aho.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu 35 euroa.
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi. Samoin uudet yhdistyksen jäseneksi liittyvät / eroavat kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta. Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot.

Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Kehitysvammainen potilaana kirjasta päivitetty painos

Kehitysvammainen potilaana kirjan kansikuvia
Maria Arvion, Seija Aaltosen, Jaana Lähdetie (toim.) Kehitysvammainen potilaana-kirjan uusin painos sisältää pitkään alalla työskennelleiden lääkäreiden kokoamaa tietoa kehitysvammaisten hoitamisesta.  Kustannus Oy Duodecimin julkaisema. Lisätietoa Duodecimin tiedotteesta

Kehitysvammalääkäreille

 • FASD-asiantuntija Sari Someri ja dosentti Ilona Autti-Rämö ovat laatineet koosteen Faktoja FASDista pdf:n Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen
 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kehitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.