Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Kehitysvammalääketieteen seminaariohjelma, syksy 2022

 • 14.9. Kehitysvammaisten lääkehoito Suomessa – valtakunnallinen rekisteritutkimus – Leena Saastamoinen, FaT, dosentti, Kelan tutkimuspäällikkö
 • 21.9. Voisiko rasva-aineenvaihduntaan kohdistuvilla hoidoilla saada hyötyä kehitysvammaoireyhtymien hoidossa (lähtökohtana astrosyyttien lipidimuutokset Fragile X-oireyhtymässä)? – Maija Castren, LT, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri, HY
 • 28.9. Autismi ja psykopatia – Tuomo Noppari, neurologian erikoislääkäri, psykiatriaan erikoistuvan vaiheen lääkäri, TYKS
 • Keskiviikkokoulutukset jatkuvat 14.12. saakka.

TAYS, Kehitysvammahuollon koulutusohjelma on myös osa kehitysvammakääketieteen erityispätevyyteen kuuluvaa koulutusta. Ajankohta on KESKIVIIKKOISIN klo 8.00-9.00 Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua Teamsilla. Suomen Kehitysvammalääkärit ky:n jäsenille on lähetetty kesän aikana postia syksyn ohjelmasta. Yhteyshenkilö yl Nina Bjelogrlic-Laakso. Järjestäjänä TAYS, Kehitysvammahuolto

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät

Suomen Kehitysvammalääkäreiden järjestämät moniammatilliset koulutuspäivät 12.-13.5.2022 kehitysvammapsykiatriasta järjestettiin jo viidennen kerran Turun Ruissalossa. Koulutus oli suunnattu kehitysvammahuollon ammattilaisille kuten lääkäreille, psykologeille, kuntoutusohjaajille, toimintaterapeuteille, ohjaajille, esimiehllle, opettajille sekä muulle henkilöstölle, jotka työssään kohtaavat kehitysvammaisia.
Kiitos kaikille Ruissalon päiville osallistuneille! Päivät menivät hienosti. Suulliset palautteet olivat hyvin myönteisiä ja kirjallisia palautteita saatiin myös. Niiden anti oli seuraavanlainen: luennot olivat selkeitä ja esittäjät motivoituneita, tauotus oli sopiva, koulutus tulee jatkossakin järjestää livenä. Kehittämistoiveina oli mm. luentoja caseista, ammattikohtaisia tapaamisia, enemmän keskusteluaikaa, yhteistyöstä omaisten kanssa -luentoja. Tästä on hyvä jatkaa!

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y:n hallitustyöskentely

Kukka

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan lisättiin Yhdistyksen kannanotto kehitysvammapalvelujen asemaan sote-palveluissa. Sen mukaan jokaiseen hyvinvointialueeseen tulee vaativan tuen yksikkö/yksikköjä. Vaativan tuen yksiköissä tulee olla moniammatillinen asiantuntijatiimi. Kehitysvammalääketieteen osaajien resurssointi tulee varmistaa osana moniammatillista tiimiä jokaisella hyvinvointialueella.
 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Vuoden 2022 hallituksessa toimivat: puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Elina Knuuttila ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Santti ja Oili Sauna-aho.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu 35 euroa.
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi. Samoin uudet yhdistyksen jäseneksi liittyvät / eroavat kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta. Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot.

Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Kehitysvammainen potilaana kirjasta päivitetty painos

Kehitysvammainen potilaana kirjan kansikuvia
Maria Arvion, Seija Aaltosen, Jaana Lähdetie (toim.) Kehitysvammainen potilaana-kirjan uusin painos sisältää pitkään alalla työskennelleiden lääkäreiden kokoamaa tietoa kehitysvammaisten hoitamisesta.  Kustannus Oy Duodecimin julkaisema. Lisätietoa Duodecimin tiedotteesta

Kehitysvammalääkäreille

 • FASD-asiantuntija Sari Someri ja dosentti Ilona Autti-Rämö ovat laatineet koosteen Faktoja FASDista pdf:n Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen
 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kehitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.