ENNAKKOTIETOA tulevista tapahtumista / koulutuksista

 • 7.-8.9.2023 hallituksen aivoriihikokous. Aivoriihikokouksessa suunnitellaan tulevat koulutukset.
 • 21.–23.9. 2023 EAMHID 14. kongressi, Best Practices – Keys to Better Life Helsingissä. Järjestelyt EAMHID, Kehitysvammaliitto ja KTO. Kehitysvammalääkärit ry mukana tarjoamassa asiantuntija-apua.
 • Kehitysvammalääkärit ry:n ohjelmaehdotus Lääkäripäivät 2024 ohjelmaan
  Kehitysvammaiset henkilöt edustavat vähemmistöä, joka vammasta johtuen voi vain rajallisesti osallistua tasa-arvokeskusteluun. Kehitysvammainen henkilö on riippuvainen toisista ihmisistä halki elämänsä ja se on ehkä surullisin piirre vammaisuuteen liittyen. Toisaalta Down-henkilöitä hyödynnetään kaupallisesti esimerkiksi silmälasi- ja vaippamainoksissa. Kehitysvammaisuuteen liittyykin runsaasti eettisiä kysymyksiä jo sikiövaiheesta alkaen.

Suunniteltu ohjelma otsikkotasolla:
Kehitysvammalääketieteen käytännön kysymyksiä ja etiikkaa.
Mitä se tarkoittaa, että on kehitysvammainen?
Eettistä pohdintaa kehitysvammaisuuteen liittyen
Kuka päättää kehitysvammaisen asioista, usein lähin omainen on viranomainen
Fetaalialkoholioireyhtymä on ainoa estettävissä oleva kehitysvamma, mutta päihdeäitiä ei saa pakkohoitaa!
Löytyykö kehitysvammaiselle henkilölle töitä työmarkkinoilta?
Psyykenlääkkeitä käytetään aivan liikaa!

 • Seuraava kehitysvammapsykiatrian koulutus on päätetty järjestää toukokuussa 2024 Turun Ruissalossa.

Suomen kehitysvammalääkärit – jäsenasiat

Kesäkukkia maljakossa

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.
VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

 • Jäsenmaksuksi 2023 päätettiin 35 euroa. Jäsenmaksu peritään kaikilta yhdistyksen jäseniltä kunniajäseniä lukuun ottamatta. Aiemmasta poiketen jäsenmaksu laskutetaan myös yhdistyksen eläkeläisjäseniltä.
 • Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2023 valittiin Seija Aaltonen, Maria Arvio, Anna-Barbara Kress, Minna Kuusela, Jarmo Körkkö ja Tuomo Määttä, varajäseniksi Jaana Lähdetie ja Heidi Wikström.  Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan.
 • Toimintasuunnitelma ja toimintatavoitteet v. 2023 kohdassa Suomen Kehitysvammalääkärit – yhdistyksen toiminta

Jäsenmaksu 35 euroa. Jäsenmaksu peritään jatkossa kaikilta yhdistyksen jäseniltä kunniajäseniä lukuun ottamatta. Aiemmasta poiketen jäsenmaksu laskutetaan myös yhdistyksen eläkeläisjäseniltä.

Yhteystietojen ja jäsentietojen muutokset:
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi. Samoin uudet yhdistyksen jäseneksi liittyvät / eroavat kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta. Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot.

Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Kehitysvammainen potilaana kirjasta päivitetty painos

Kehitysvammainen potilaana kirjan kansikuvia
Maria Arvion, Seija Aaltosen, Jaana Lähdetie (toim.) Kehitysvammainen potilaana-kirjan uusin painos sisältää pitkään alalla työskennelleiden lääkäreiden kokoamaa tietoa kehitysvammaisten hoitamisesta.  Kustannus Oy Duodecimin julkaisema. Lisätietoa Duodecimin tiedotteesta

Kehitysvammalääkäreille

 • FASD-asiantuntija Sari Someri ja dosentti Ilona Autti-Rämö ovat laatineet koosteen Faktoja FASDista pdf:n Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen
 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kehitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.