Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 12.-13.5.2022

Tutustu ohjelmaan . Ilmoittautuminen on päättynyt.
Suomen Kehitysvammalääkäreiden järjestämät moniammatilliset koulutuspäivät kehitysvammapsykiatriasta järjestetään jo viidennen kerran Turun Ruissalossa. Koulutus on suunnattu kehitysvammahuollon ammattilaisille kuten lääkäreille, psykologeille, kuntoutusohjaajille, toimintaterapeuteille, ohjaajille, esimiehllle, opettajille sekä muulle henkilöstölle, jotka työssään kohtaavat kehitysvammaisia.

KOKOUSKUTSU vuosikokoukseen 12.5.2022

Suomen Kehitysvammalääkärit yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen pidetään Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivien yhteydessä 12.5.2022 klo 18 Turun Ruissalossa. Kokouskutsu, toimintakertomus vuodelta 2021 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on luettavissa täältä. Hallitus kokoontuu 11.5.2022 on Ruissalon kylpylässä ja etäyhteydellä.

SSuomen Kehitysvammalääkärit

Kehitysvammainen potilaana kirjasta päivitetty painos

Kehitysvammainen potilaana kirjan kansikuvia
Maria Arvion, Seija Aaltosen, Jaana Lähdetie (toim.) Kehitysvammainen potilaana-kirjan uusin painos sisältää pitkään alalla työskennelleiden lääkäreiden kokoamaa tietoa kehitysvammaisten hoitamisesta.  Kustannus Oy Duodecimin julkaisema. Lisätietoa Duodecimin tiedotteesta

Kehitysvammalääketieteen seminaariohjelma Teamsilla kehitysvammalääkäreille

 • 18.5. Etäratkaisut kuntoutuksen tukena –  toimintaterapeutti Tiina Sillantaus, Eksote, Lappeenranta
 • 25.5. Terveisiä Jyväskylän kehitysvammahuollosta – erikoislääkäri Lauri Ottelin, Jyväskylän kaupunki
 • Keskiviikkokoulutukset päättyvät tältä keväältä 25.5.

TAYS, Kehitysvammahuollon kevään koulutusohjelma on myös osa kehitysvammakääketieteen erityispätevyyteen kuuluvaa koulutusta. Ajankohta on KESKIVIIKKOISIN klo 8.00-9.00 Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua Teamsilla. Suomen Kehitysvammalääkärit ty:n jäsenille on lähetetty erillinen sähköposti ohjelmasta ja siihen liittymisestä 5.5.2022. Yhteyshenkilö yl Nina Bjelogrlic-Laakso. Järjestäjänä TAYS, Kehitysvammahuolto

Koulutuspäivä emotionaalisen kehityksen arvioinnista 18.5.2022

Paikka: Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus)
Kieli: koulutus on englanninkielinen eikä siinä ole tulkkausta
Hinta: Kehitysvammaliiton jäsenet 120 e, muut 140 e
Järjestäjät: Kehitysvammaliitto ja KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
Tutustu koulutusohjelmaan Kehitysvammaliiton koulutuskalenterista

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y:n hallitustyöskentely

Kukka
Suomen Kehitysvammalääkärit kouluttaa kehitysvammahuollon ammattilaisia

Hallitukseen jäsenet v. 2021: puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela. Varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Jaana Lähdetie, Elina Knuuttila ja Elina Santti.

 • Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.
 • Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
 • Annamme asiantuntijalausuntoja.

Yhdistyksen toimintatavoitteet

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Jäsenasiat

Leppäkerttuja

Jäsenmaksu 35 euroa.
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi. Samoin uudet yhdistyksen jäseneksi liittyvät / eroavat kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta. Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Kehitysvammalääkäreille

 • FASD-asiantuntija Sari Someri ja dosentti Ilona Autti-Rämö ovat laatineet koosteen Faktoja FASDista pdf:n Tässä linkki Faktoja FASDista koosteeseen
 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kehitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.