Koulutukset

Kevään 2021 Kehitysvammahuollon meetingit – ohjelma on julkaistu

Tervetuloa jäsenet mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan Taysin ja Suomen Kehitysvammalääkäreiden keskiviikkoaamujen meetingeihin. Kevään teemana on genetiikka.

Ajankohta on KESKIVIIKKOISIN klo 8.00-9.00 Teams -välitteisenä /nbl
Lisätietoja liittymisestä koulutuksiin ja käsiteltävät aiheet tästä
Tulevat aiheet ovat:

 • 20.1. Genetiikan perusteet I Pekka Nokelainen, ayl, TAYS Kehitysvammahuolto
 • 27.1. Psyykelääkkeiden sydän- ja verenkiertoelimistön haitatAnne Halmetoja, Kehitysproviisori, Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut
 • 10.2. Genetiikan perusteet II Pekka Nokelainen, ayl, TAYS Kehitysvammahuolto

Yhdistyksen toimintatavoitteet 2021

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.

Vuoden 2021 hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Elina Knuuttila ja Elina Santti.

Aivoriihi on Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijavieraiden kokoontumistilaisuus, missä kehitetään yhdistyksen toimintaa ja suunnitellaan tulevia koulutuksia.

Jäsenasiat


Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi . Samoin uudet yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet kehitysvammalääkärit, laittakaa hänelle emailia asiasta.

Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Hallitustyöskentely

 • Hallituksen aivoriihikokous oli 15.10.–16.10.2020 Tuohilammella.
 • Lisätietoja Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallituksen toiminnasta, tästä

Kehitysvammalääkäreille

 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.