Kehitysvammalääkärit 2020

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Hyväksyttiin 26.3.2021 vuosikokouksessa

Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n toimintakertomus 1.1.2020–31.12.2020

Jäsenet

Toimintakertomumus on tiivistetyssä muodossa verkkosivuilla.

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2020 lopussa 113 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi kaksi ja erosi viisi jäsentä Yhdistyksellä on neljä kunniajäsentä:
Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut. Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.

Toiminta vuonna 2020

Korona -pandemia vaikeutti ja rajoitti yhdistyksen toimintaa vuonna 2020. Toukokuulle 2020 valmistellut kehitysvammapsykiatrian päivät siirtyivät tulevaisuuteen. Hallitus kokoontui vuonna 2020 vain kerran 15.-16.10.2020 (aivoriihikokous) ja lisäksi pidettiin tarpeen mukaan sähköpostikokouksia.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta 15.10.2020 Tuohilammen kurssikeskuksessa Vihdissä. Kokoukseen osallistuivat 7 jäsentä paikanpäällä ja etäyhteydellä kolme.

Hallitukseen 2020 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela, varajäsenet Lumikukka Socada ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Elina Knuuttila ja Elina Santti. Toiminnantarkastajiksi valittiin vuosikokouksessa Tiina Hankama ja Ari W Sulin.

Hallituksen aivoriihikokouksessa käsiteltiin kuntoutuksen ajankohtaisia aiheita ja yhteistyötä.

  • ‘Lumikukka Socada esitteli Etevan uuden kehitysvammapoliklinikan toimintaa ja Elina Santti Rinnekodin toimintaa. Sirkku Pullinen PSHP:n autismikuntoutusyksiköstä kertoi kokemuksista CMAI -mittarista (Cohens-Mansfield agitaatio/levottomuuskysely) kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.
  • Susanna Hintsala kertoi Kehitysvammaliiton toiminnasta, hankkeista ja yhteistyön mahdollisuuksista.
  • Salla Sipari kertoi Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry:n tilanteesta ja näkymistä. Yhteiskeskustelussa arvioitiin toimintaympäristön muutosta ja kuntoutussuosituksen (”Hyvä kuntoutus” -lausunto) päivittämistä.

Yhdistys järjesti tai osallistui vuonna 2020 seuraavien koulutustilaisuuksien järjestämiseen:

  • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja keskiviikkoisin jatkui, kehitysvammalääkäreillä ja alan työryhmillä on ollut mahdollisuus seurata TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarjaa syksystä 2018 alkaen keskiviikkoisin 8.00-9.00 On-line -yhteydellä. Vastuuhenkilönä Nina Bjelogrlic-Laakso.
  • Suoli-aivoakselin merkitys kuntoutuksessa, Pitkäniemen sairaala, Tampere, 23.10.2020 toteutettiin, koulutukseen oli mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Nina Bjelgrlic-Laakso.

Tiedottamnen ja jäsenyydet

  • Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: https://kehitysvammalaakarit.fi. Tietoa koulutustilaisuuksista välitettiin jäsenille myös sähköpostitse. Eila Keinonen Qr-Mediasta huolehti nettisivujen ja jäsenrekisterin päivityksestä.
  • Yhdistyksellä on yhdistysjäsenyydet Kehitysvammaliitossa, Suomen Aivot ry:ssä ja Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry:ssä.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys

  • Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tenttijöitä oli kaksi vuonna 2020.
  • Kehitysvammalääketieteen erityispätevyys on 30 lääkärillä 23.11.2020 Suomen Lääkäriliiton koulutusasiatuntija Ulla Anttilan mukaan.

Kajaanissa 6.2.2021

Tuomo Määttä, sihteeri
Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.