Toiminta 2019

Toimintatavoitteet


Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2.2019

  • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
  • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta
  • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
  • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Toteutunut

  • Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli torstaina 21.2.2019 klo 12.00–12.50 Oulussa Pohjolan lääkäripäivien yhteydessä Pohjankartanon luentosalissa.
  • Pohjolan Lääkäripäivillä oli 21.2. klo 8.30-12 Kehitysvammaisuus – uudet tuulet diagnostiikassa ja vanhat lääkkeet -koulutustilaisuus. Tavoitteena oli lisätä kehitysvamman taustasyyn selvittämisen tärkeyttä sekä pohtia keskushermostolääkkeisiin liittyviä pulmia.
  • KUN ON HALKI ELÄMÄN TOISISTA RIIPPUVAINEN – kehitysvammaseminaarikiertue järjestettiin viidellä paikkakunnalla Suomen Aivosäätiö sr, Suomen Kehitysvammalääkärit ry, VLK Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry sekä paikallisten järjestäjien kanssa Tampereen, Helsingin, Turun, Oulun ja Kuopion alueilla. Kehitysvammaisia ja heidän läheisiään tukeva seminaarikiertue tarjosi asiantuntijaluentoja ja keskustelua aiheesta.
  • Kehitysvammaisuus ja työkyky -koulutus järjestettiin 25.10.2019 Tampereella yhteistyössä PSHP / Tays Kehitysvammahuollon kanssa. Vastuulääkäreinä olivat Nina Bjelogrlic-Laakso ja Manta Tolvanen.