Toiminta 2019

Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2.2019

Hallitustyöskentely

Hallituksen puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela, varajäsenet Elina Knuuttila ja Petri Mattila sekä asiantuntijajäsenet Raija Kerätär ja Markku Nyman.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat ovat Tiina Hankama ja Ari W Sulin.

Hallitus 2020

Puheenjohtaja Seija Aaltonen, etunimi.sukunimi (ät) kto-vs.fi
LT, psyk.el, kv-lääket. erityispätevyys
Kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri
Varapuheenjohtaja Maria Arvio, etunimi.sukunimi (ät) phsotey.fi
Lastenneurologian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen dosentti

Sihteeri Tuomo Määttä, 3.2020 alkaen uusi email: tuomaatta (ät-merkki) gmail.com
Ylilääkäri.
Varainhoitaja Jarmo Körkkö, etunimi.sukunimi (ät) ppshp.fi
Ylilääkäri.

Jäsenet

Nina Bjelogrlic-Laakso, LT, Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
Minna Kuusela,

Varajäsenet

Elina Knuuttila
Petri Mattila

Asiantuntijajäsenet

Raija Kerätär, kuntoutuslääkäri, Kela
Markku Nyman, ylilääkäri, Kainuun Hoivataito Oy

Kehitysvammalääkärit – toimintasuunnitelma 2019

Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta. Vuodelle 2019 suunnitellut koulutukset ja vastuuhenkilöt:

 • Epilepsian ja kehitysvammaisuuden geenipaneeli, 18.1.2019 KTO, Paimio. Maria Arvio
 • Kehitysvamma – uudet tuulet ja vanhat lääkkeet, 21.2.2019, Oulu. Seija Raudasoja
 • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja 2019 keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso
 • Kehitysvammaisuus ja työkyky (työnimi) 25.10.2019 Tampere Manta Tolvanen

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin

 • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
 • Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)

Annamme asiantuntijalausuntoja

Toimintatavoitteet

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Toteutunut 2019

 • Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli torstaina 21.2.2019 klo 12.00–12.50 Oulussa Pohjolan lääkäripäivien yhteydessä Pohjankartanon luentosalissa.
 • Pohjolan Lääkäripäivillä oli 21.2. klo 8.30-12 Kehitysvammaisuus – uudet tuulet diagnostiikassa ja vanhat lääkkeet -koulutustilaisuus. Tavoitteena oli lisätä kehitysvamman taustasyyn selvittämisen tärkeyttä sekä pohtia keskushermostolääkkeisiin liittyviä pulmia.
 • KUN ON HALKI ELÄMÄN TOISISTA RIIPPUVAINEN – kehitysvammaseminaarikiertue järjestettiin viidellä paikkakunnalla Suomen Aivosäätiö sr, Suomen Kehitysvammalääkärit ry, VLK Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry sekä paikallisten järjestäjien kanssa Tampereen, Helsingin, Turun, Oulun ja Kuopion alueilla. Kehitysvammaisia ja heidän läheisiään tukeva seminaarikiertue tarjosi asiantuntijaluentoja ja keskustelua aiheesta.
 • Kehitysvammaisuus ja työkyky -koulutus järjestettiin 25.10.2019 Tampereella yhteistyössä PSHP / Tays Kehitysvammahuollon kanssa. Vastuulääkäreinä olivat Nina Bjelogrlic-Laakso ja Manta Tolvanen.

Kehitysvammalääkäreillä oli mahdollisuus osallistua TAYSin Kehitysvammahuollon järjestämiin Lynv- välitteisiin luentoihin vuoden 2019 aikana seuraavasti:

16.1.   Immunologiset häiriöt autismikirjon häiriöissä (lehtireferaatti) – el Piia Haapala, TAYS

23.1.   Asiaa etiikasta – ash Arto Honkanen

30.1.   Terveiset ICF-koulutuksesta – Lastenneurologi Piia Haapala ja ayl Manta Tolvanen

13.2.   Psykoosilääkehoidon seuranta – Lastenpsykiatri Kirsi Kakko, TAYS lastenpsykiatrian klinikka

13.3.   Traumanäkökulma kehitysvammahuollossa –  ayl Ilona Marjakoski, TAYS

20.3.   Geneettisen etiologian laajentuminen ja tarkentuminen – Northern Finland Intellectual Disability, (NFID)-hanke –  yl Jarmo Körkkö, OYS (aihealue muuttunut 6.3.)

27.3.   Miksi kehitysvamman taustasyyn tietäminen on tärkeää? – ayl Manta Tolvanen, TAYS

10.4.   Lääkehoito autismikirjon häiriöissä – Nina Bjelogrlic-Laakso, yl, TAYS

17.4.   Lääkehoidon haasteet avohoidossa – Kehitysproviisori Anne Halmetoja, Aino ja Eino  Lääkehoitopalvelut, Helsinki

24.4.   Kehitysvammaisen henkilön ravitsemus – Rav. terapeutit Kaisa Seppänen, Marjo Mäkitalo, TAYS

22.5.   Autismikirjon häiriöiden potilaiden lääkehoidon analyysi – proviisoriopiskelija Heidi Vuoti, Itä-Suomen yliopisto

29.5.   Sosiaalisten robottien hyödyntäminen autismikirjoon kuuluvien lasten ja nuorten erityisliikunnan ohjauksessa
– Tutkijaopiskelija Eija Kakko, Tampereen teknillinen yliopisto

1 1.9. Kuulumisia bioetiikan saralta PSHP:sta – Mika Virtanen, FT, PSHP, Yhtymähallinto, Kehittämistoiminta

18.9. Terveiset Lontoon Neurology2019 konferenssista – yl Nina Bjelogrlic-Laakso, TAYS

25.9. Terveiset EAMHID:n kokouksesta – lastenneurologian el Piia Haapala, TAYS  

9.10. Tapausselostus –ayl Ilona Marjakoski

23.10. Kognitiivinen kehityskulku aikuisuudessa ja muistisairaudet Downin, Fragile X ja Williamsin oireyhtymissä – Oili Sauna-aho, neuropsykologi, KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Paimio

30.10. Spastisuuden botuliinihoito – neurologian el Petteri Maunu, TAYS

13.11. Autismikuntoutus – mahdollisuudet ja haasteet, Sirkku Pullinen, aoh, THM, KM, TAYS

20.11. Suomalaiseen tautiperintöön lukeutuvat kehitysvammasairaudet – Maria Arvio, kehitysvammalääketieteen professori

27.11. STOMP-terveiset Englannista; psykoosilääkehoidon  arviointi – kehitysproviisori Anne Halmetoja, Ain ja Eino lääkehoitopalvelut, Helsinki

11.12. Ajankohtaiset asiat itsemääräämisoikeutta koskevassa lainsäädännössä – oh Päivi Rahkjärvi, TAYS