Aivoriihi

Kehitysvammaläärien hallitus kokoontuu kerran vuodessa AIVORIIHEEN asiantuntijoiden kanssa käsittelemään ajankohtaisia asioita. Seuraava hallituksen aivoriihikokous on 15.10.–16.10.2020 Tuohilammella.

AIVORIIHI 29.8.–30.8.2019

 • 29.9.2019 käsittelyssä teema Suoli-aivoakseli. Kouluttajina olivat ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela, lastengastroenterologi, apulaisprofessori (pediatria) Marko Kalliomäki ja lastenneurologian erikoislääkäri Piia Haapala, mukana myös ravitsemusterapeutti Marjo Mäkitalo ja Anna-Barbara Kress.
 • Aiheesta apulaisprofessori Marko Kalliomäen esitelmä (osallistujille annettu aineiston lukemiseen tarvittava salasana)
 • Aivoriihessä käsiteltiin mm. tulevia koulutuksia ja niiden vastuuhenkilöitä.
 • Kehitysvammapsykiatrian koulutus järjestetään jälleen 14.5.–15.5.2020 Turun Ruissalossa
 • Asialistalla ollut aihe “voiko kehitysvammalääkäreiden erityispätevyyden ” työskentelyn suorittaa yksityisen palvelutuottajan palvelussa” siirrettiin tulevaan hallituksen kokoukseen 25.10.2019. Tällä hetkellä erityispätevyysvaatimuksissa mainitaan hyväksyttäviksi koulutuspaikoiksi kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt, joissa on kehitysvamma-alan lääkärin tehtäviä. Näitä tehtäviä on nykyisin myös yksityisillä palveluntuottajilla. Hallitus katsoi 21.2. kokouksessaan kehitysvamma-alan palvelun yksityisellä palvelutuottajalla hyväksyttäväksi mutta suosittelee osaa palvelusta alan muissa asiantuntijayksiköissä.

AIVORIIHI 2018

 • Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä vuoden 2018 loppuun saakka TOM – tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista –hanke. Muistiyhdistyksen hankkeessa on valmistettu mm. Muistityökirja “Muistin tähäre”. Hanke esiteltiin Ravitsemus, kehitysvammaisuus ja dementia -koulutuksessa 26.10.2018 Tampereella
 • Kehitysvammaiset työmarkkinoilla
  Raija Kerätären esityksen pohjalta Suomen Kehitysvammalääkärit päättivät laatia yhdistyksen kannanotto kehitysvammaisten työmarkkinaosallisuudesta Sipilän hallituksen asettaman ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet -selvityksen tiedoksi. Raija Kerätär on valmisteli asian kehitysvammalääkäreiden kokoukseen 26.10.
 • Duodecim-yhdistyksen tilaama Down-katsaus. Downin oireyhtymä Käypä hoito –suosituksen päivitys (23.12.2010)  poistui vanhentuneena käytöstä syksyllä 2017, koska sen päivitykseen ei silloin ollut mahdollisuutta. Maria Arvio kirjoittanut aiheesta vielä julkaisemattoman artikkelin.
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta. 
 • Kehitysvammaisen muistisairauksien arviointiin tarvitaan oma työkalu
  Muistikka -arviointilomakkeen testaus käynnistyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Aiheesta on julkaistu Lääkärilehden nrossa 19 Maria Arvion kirjoittama pääkirjoitus.
 • Downin oireyhtymä Käypä hoito -suositus
  Downin oireyhtymä Käypä hoito –suosituksen päivitys (23.12.2010) poistui vanhentuneena käytöstä syksyllä 2017, koska sen päivitykseen ei silloin ollut mahdollisuutta.