Toiminta

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Kehitysvammalaakareiden toimintatavoitteet

Suomen Kehitysvammalääkärit ry “työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi “…

Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2.2019

  • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
  • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta
  • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
  • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Kehitysvammalääkärit – toimintasuunnitelma 2019

Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta. Vuodelle 2019 suunnitellut koulutukset ja vastuuhenkilöt:

  • Epilepsian ja kehitysvammaisuuden geenipaneeli, 18.1.2019 KTO, Paimio. Maria Arvio
  • Kehitysvamma – uudet tuulet ja vanhat lääkkeet, 21.2.2019, Oulu. Seija Raudasoja
  • TAYS:n kehitysvammalääketieteen luentosarja 2019 keskiviikkoisin. Nina Bjelogrlic-Laakso
  • Kehitysvammaisuus ja työkyky (työnimi) 25.10.2019 Tampere Manta Tolvanen

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin

  • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
  • Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)

Annamme asiantuntijalausuntoja