Toiminta

YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET 2018

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

 • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
 • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta.
 • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
 • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin.


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 1. Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.
  – Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 17.-18.5.2018 Ruissalon Kylpylä, Turku
  – Ravitsemus, kehitysvammaisuus ja dementia 26.10.2018, Tampere
 2. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
  – Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)
 3. Annamme asiantuntijalausuntoja
  – Kehitysvammaisen ajoterveys

Toteutunut 2018

 • Kehitysvammaisen suun terveys -koulutuspäivä 9.2.2018
  Suomen Kehitysvammalääkärit ry ja Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa (NHF) järjestämä koulutus järjestettiin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa Paimiossa. Koulutuksen vastuuhenkilönä toimi Katja Walden,KTO ja tilaisuuden puheenjohtajana Mikael Skogman (NHF). Koulutukseen osallistui 36 henkilöä ja kuusi luennoitsijaa.
 • Yhdistyksen vuosikokous 9.2.2018 Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa Paimiossa.
 • Kehitysvammapsykiatria-koulutus 17.-18.5.2018, Ruissalon Kylpylä. Koulutukseen osallistui 120 kehitysvammahuollon ammattilaista.
 • EAMHID Boardin MasterClass luentotilaisuus 21.9.2018 KTO Paimiossa ja Boardin tapaaminen. Yhdistyksen hallituksen jäseniä osallistui kokoukseen. Vastuulääkärinä toimi Seija Aaltonen.
 • Ravitsemus, kehitysvammaisuus ja dementia 26.10.2018 Tampereella Pitkäniemessä, PSHP/TAYS Kehitysvammahuolto järjesti koulutuksen yhteistyössä Suomen kehitysvammalääkärit ry:n kanssa. Vastuulääkärinä Nina Bjelogrlic-Laakso