Toiminta 2019

Toimintatavoitteet


Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2.2019

  • Yhdistys työskentelee kehitysvammalääketieteen edistämiseksi sekä eettisten periaatteiden selkeyttämiseksi, järjestää kehitysvammaisia hoitaville lääkäreille jatko- ja täydennyskoulutusta ja huolehtii myös muun henkilöstön lääketieteellisestä koulutuksesta.
  • Yhdistyksen tavoitteena on edistää kehitysvammalääketieteen opetusta lääkärien perusopetuksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelmasta
  • Yhdistys tarjoaa asiantuntijatukea muille yhdistyksille ja järjestöille. Yhdistys pyrkii edistämään alan julkaisutoimintaa.
  • Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä verkostoitumista ja alan kongresseihin osallistumista ja tukee jäsenten osallistumista alan kansainvälisiin kongresseihin. Pyrimme saamaan kansainvälisiä asiantuntijoita myös Suomessa järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. 

Toteutunut

  • Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli torstaina 21.2.2019 klo 12.00–12.50 Oulussa Pohjolan lääkäripäivien yhteydessä Pohjankartanon luentosalissa.
  • Pohjolan Lääkäripäivillä oli 21.2. klo 8.30-12 Kehitysvammaisuus – uudet tuulet diagnostiikassa ja vanhat lääkkeet -koulutustilaisuus. Tavoitteena oli lisätä kehitysvamman taustasyyn selvittämisen tärkeyttä sekä pohtia keskushermostolääkkeisiin liittyviä pulmia.