Kehitysvammalääkärit ry:n jäsenyys

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 122, joista neljä on kunniajäseniä.

Jäseneksi liittymislomake / muutokset jäsentiedoissa
Kehitysvammalääkäreiden tietoturvaselostus

Yhdistyksen KOKOUKSET


YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET 2018

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 1. Huolehdimme kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta.
  - Kehitysvammapsykiatrian koulutuspäivät 17.-18.5.2018 Ruissalon Kylpylä, Turku
  - Ravitsemus, kehitysvammaisuus ja dementia 26.10.2018, Tampere
 2. Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
  - Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)
 3. Annamme asiantuntijalausuntoja
  - Kehitysvammaisen ajoterveys

Toteutunut 2018


Toteutunutta 2017

Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 35 vuotta 17.9.2017. Merkkivuoden juhlaa vietettiin vuosikokouksen yhteydessä 30.3.2017 Pieksämäellä.

Koulutukset

Hallitustyöskentely

HALLITUS kokoontui  27.10.2017 Pitkäniemen sairaalassa

HALLITUKSEN AIVORIIHIKOKOUKSEN ANTIA 24.-25.8.2017


Toteutunutta 2016

KOULUTUKSET

Suomen ensimmäinen Kehitysvammalääketieteen professuuri v. 2016–2020
Turun yliopiston ja Oulun yliopiston yhteinen 30 % määräaikainen (5 vuotta) Professor of Practice -tehtävä on saatu kehitysvammalääketieteen alalle. Tehtävään on nimitetty 1.9.2016 alkaen lastenneurologi LKT Maria Arvio. Perustettu professuuri on Suomen ensimmäinen ja Euroopan toinen.

KOKOUKSET

Kehitysvammalääkärit ry:n vuosikokous pidettiin perjantaina 18.3.2016 Kehitysvammaliiton tiloissa Helsingissä. Samalla tutustumme Kehitysvammaliiton toimintaan ja kuulimme katsauksia ajankohtaisista asioista:

Hallituksen aivoriihikokous oli 25.-25.8. TuohilammellaIlon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus