Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.


TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2016–31.12.2016

Toimintakertomus on hyväksytty vuosikokouksessa 31.3.2017

Lyhennelmä, josta on poistettu kokoukseen osallistuneiden nimitiedot sekä jäsenten liittymis- ja eroamistiedot.


Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2016 alkaessa 122 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi kaksi jäsentä, kolme erosi ja yksi jäsen kuoli. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 alkaessa 120. Yhdistyksen jäsenistä 4 on kunniajäsentä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut.  Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.


Toiminta vuonna 2016

Hallinto

Koulutus

Maria Arvio on nimitetty kehitysvammalääketieteen professuuriin 1.9.2016 alkaen. Kyseessä on Turun ja Oulun yliopiston lahjoitusvaroin muodostettu osa- ja määräaikainen yhteisprofessuuri. Lahjoittajat ovat KTO-Varsinais-Suomen ehp, Pohjois-Pohjanmaan shp sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Maria Arvio toimii myös Suomen Aivot ry:n hallituksessa varajäsenenä.


Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla: http://kehitysvammalaakarit.fi.  Tietoa koulutustilaisuuksista välitettiin jäsenille myös sähköpostitse.

Jäsenyydet
Yhdistyksellä on uudet yhdistysjäsenyydet Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa (2016 alkaen).

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.


Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö valittiin Oikeusasiamiehen kansallisen valvontaelimen kehitysvammalääketieteen asiantuntijoiksi.

Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 35 vuotta 17.9.2017, merkkivuoden juhlaa vietetään vuosikokouksen yhteydessä 30.3.2017. Anu Hirvonen on vastuulääkärinä valmistellut koulutustilaisuuden Emotionaalisten ja adaptiivisten taitojen arviointi 31.3.2017 Vaalijalan kuntayhtymässä, jonka perustamisesta on kulunut 110 vuotta vuonna 2017.

Kajaanissa 31.3.2017

Tuomo Määttä, sihteeriIlon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus