Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2017–31.12.2017

Toimintakertomus on hyväksytty vuosikokouksessa 9.2.2018
Lyhennelmä, josta on poistettu kokoukseen osallistuneiden nimitiedot sekä jäsenten liittymis- ja eroamistiedot.


Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli vuoden 2017 alkaessa 120 lääkärijäsentä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana kaksi uutta jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2018 alkaessa 122. Yhdistyksen jäsenistä neljä on kunniajäseniä.  
Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut.  Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.


Toiminta vuonna 2017


Kajaanissa 4.1.2018

Tuomo Määttä, sihteeri


Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus