Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

Hyväksytty vuosikokouksessa 20.3.2015
Julkaistavasta toimintakertomuksesta on poistettu jäsenistön liittymis- ja eroamistiedot sekä kokouksiin osallistuneiden nimitiedot.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2014–31.12.2014

Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 10.2.2015 (15.1.2014) saadun jäsenmaksutiedon mukaan vuoden 2014 (2013) alkaessa 123 (124) Lääkäriliittoon kuuluvaa jäsentä ja 3 (3) ei Lääkäriliittoon kuuluvaa jäsentä (suluissa ilmoitettu edellisen vuoden tiedot). Yhdistyksen jäsenistä 5 on kunniajäsentä.  Jäsenmaksun maksoi 74 (83) yhdistyksen jäsentä. Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.

Yhdistykseen liittyi 5 uutta jäsentä. Yhdistyksessä oli vuoden 2015 (2014) alussa 125 lääkärijäsentä (127, joista Lääkäriliiton jäseniä 124).

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit. Lääkäriliiton jäsenmaksuvälitys perii liittoon kuuluvien jäsenmaksut.  


Toiminta vuonna 2014

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin pääasiassa kotisivuilla:  kehitysvammalaakarit.fi  Tietoa koulutustilaisuuksista ja kongresseista sekä uutiskirjeet välitettiin jäsenille myös sähköpostitse. Jäsentietojen muutosten ilmoittaminen tapahtuu jatkossa yhdistyksen verkkosivuilla, esim. osoite- ja yhteystietojen muutokset, jäseneksi liittyminen.

Kajaanissa 16.3.2015

Tuomo Määttä, sihteeri


Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus