2010

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2010

Jäsenet

Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 19.1.2011 saadun tiedon mukaan maksavia lääkärijäseniä 85 ja ei-lääkäri -jäseniä 2. Eläkeläisiä ja kunniajäseniä oli 30, yhdistyksen jäsenmäärä oli yhteensä 117.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ilmoittamalla yhdistyksen hallituksen jäsenelle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneet lääkärit.

Vuosikokous 2010
Vuosikokoukseen 19.3.2010 Helsingissä osallistui 16 yhdistyksen varsinaista jäsentä. Esko Pulkkinen kiitti puheenjohtajakautensa (2008–2010) tuomasta kokemuksesta.

Hallituksen toiminta vuonna 2010
Yhdistyksen hallituksessa toimivat puheenjohtaja Maria Arvio, varapuheenjohtaja Seija Aaltonen, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Maija Castren ja Ari W Sulin, varajäsenet Hilve Nenonen ja Laura Åberg.
Hallitus on kokoontunut vuonna 2010 viisi kertaa: 12.1., 19.3., 26.5., 10.9. (aivoriihikokous) ja 16.12.2010.

Yhdistyksen tiedotus on tapahtunut pääasiassa kotisivuilla: www.kehitysvammalaakarit.fi.

Kehitysvammalääketieteen erityispätevyysohjelman päivitys hyväksyttiin Lääkäriliitossa elokuussa 2009. Yhdistyksen hallitus on hoitanut koulutusneuvottelukunnan tehtäviä vuodesta 2009 alkaen. Markus Kaski laati tuutori-oppaan erityispätevyyden suorittajille (10.1.2010).

Koulutus
Vuonna 2010 toteutuivat seuraavat koulutustilaisuudet:

  1. Kehitysvammainen koululainen 12.1.2010 Lääkäripäivillä 2010 valmisteltiin yhteistyössä Suomen koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistyksen (SKNLY) kanssa.
  2. Turvaamis-/suojatoimenpiteet, pakon käyttö 19.3.2010 Helsinki.
  3. Kehitysvammaneurologia 26.11.2010 Lahdessa.
Tuleva valmisteltu koulutus: Ajankohtaista kuntoutusasiaa, yhteistyötahona Kela 25.3.2011 Helsingissä.

Muu toiminta

Maria Arvio toimi MAMH:n hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. MAMH:n uutiskirjeet on välitetty jäsenille sähköpostitse tai paperipostina.

Maria Arvio ja Seija Aaltonen jatkoivat Kustannus Oy Duodecimin kanssa Kehitysvammalääketieteen oppikirjan kirjoittamista.

Duodecim-seuran Käypä hoito -hankkeen Downin oireyhtymään liittyvien lääketieteellisten ongelmien hyvä hoito -suosituksen päivitys valmistui joulukuussa 2010. Työryhmässä toimivat Markus Kaski (puheenjohtaja), Seija Aaltonen, Hannu Heiskala, Lea Hyvärinen, Anne Hiiri, Tuomo Määttä, Anna-Leena Noponen, Matti Verkasalo, Maija Wilska, Jorma Komulainen (sihteeri) ja asiantuntijoina Sirpa Ala-Mello, Anne Hiiri ja Arja Sakki.

Pohjoismainen yhteistyöhanke ”Downin oireyhtymä ja autismi” käynnistyi. Maria Arvio ja Maija Castren osallistuivat hankkeen aloituskokoukseen Oslossa ja Maija Castren toimii yhdyshenkilönä.

Sosiaali- ja terveysministeriölle annettiin lausunto raportista "Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet", Laura Åberg valmisteli lausunnon.

Kajaanissa 28.3.2011

toimeksi saaneena

Tuomo Määttä
sihteeri

 

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus