2008

Kehitysvammalääkärit ry järjesti 28.11.2008 ADHD- ja dementiadiagnostiikka kehitysvammaisilla -koulutuksen Ravintola Casselissa Lahdessa. Koulutuksen yhteydessä oli Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n 25-vuotta juhlakokous.

Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands läkare för utvecklingsstörda r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2008

Jäsenet
Suomen kehitysvammalääkärit ry:ssä oli Lääkäriliitosta 8.1.2009 saadun tiedon mukaan maksavia lääkärijäseniä 76 ja ei-lääkäri -jäseniä 2. Eläkeläisiä ja kunniajäseniä on nyt 28, jäseniä on nyt yhteensä 106. Vuoden 2006 lopussa jäseniä oli yhteensä 112, joista eläkeläisiä ja kunniajäseniä yhteensä 26. Yhdistyksen jäsenistä on vuosina 2007 ja 2008 kuollut 3, eronnut yhdistyksestä 7, uusia jäseniä on liittynyt 4.

Vuosikokous 2008
Vuosikokouksessa 28.4.2008 käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat. Kokoukseen Helsingissä Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä osallistui 11 yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin
- puheenjohtaja Esko Pulkkinen
- varainhoitaja Jarmo Körkkö
- sihteeri Tuomo Määttä
- jäsenet Seija Aaltonen, Maria Arvio ja Laura Åberg
- varajäsenet Raija Johansson ja Hilve Nenonen
Koulutusneuvottelukuntaan valittiin vuosille 2008-2009
- lastentaudit Markus Kaski, koulutusneuvottelukunnan puheenjohtaja
- lastenneurologia Maria Arvio
- lastenpsykiatria Hannu Westerinen
- psykiatria Terhi Koskentausta
- neurologia Matti Iivanainen
- yleislääketiede Tuomo Määttä

Hallituksen toiminta vuonna 2008
Hallitus on kokoontunut vuonna 2008:
9.1.2008, 18.4.2008, 9.6.2008, 29.8.2008, 28.11.2008.

Yhdistyksen kotisivut valmistuivat elokuussa 2008. Yhdistyksen tiedotus siirtyi kotisivuille: http://kehitysvammalaakarit.fi
Markus Kaski on valmistellut kehitysvammalääketieteen pätevöitymisohjelman päivitystä. Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän yhdyshenkilö koulutussihteeri Ulla Anttila on kiirehtinyt asiaa. Koulutustoimikunta ei ole kokoontunut.

Koulutukset

  1. 18.4.2008 Kehitysvammaisen näön tutkimus ja näkövammaisen kehitysvammaisen rekisteröinti näkövammarekisteriin (ylilääkäri, LT Sirkka-Liisa Rudanko, Näkövammaisten keskusliitto ry/ Stakes, Näkövammarekisteri), Kehitysvammaisen lapsen kuulon tutkiminen (ylilääkäri Elina Rytsölä Kuulonhuoltoliitto), tutustuminen Palvelu- ja kuntoutuskeskus Iiriksen tiloihin.
  2. 28.11.2008 ADHD- ja dementiadiagnostiikka kehitysvammaisilla Pohjolan Lääkäripäiville 2009 valmisteltiin koulutus aiheesta Monilääkitty kehitysvammainen terveyskeskuslääkärin vastaanotolla” 20.2.2009.
  3. Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n 25 vuotta, juhlakokous. Suomen kehitysvammalääkärit ry juhli neljännesvuosisataista taivaltaan 28.11.08 Lahdessa. Sekä iltapäivällä alkaneeseen koulutustapahtumaan että iltajuhlaan osallistujia oli kiitettävän runsaasti.
Kunniajäsenet
Yhdistyksen hallitus muisti aiempina vuosina ansioituneita aktiivejaan valitsemalla seuraavat uudet kunniajäsenet: Marja-Leena Hassinen, Markus Kaski, Ari W. Sulin ja Matti Iivanainen.

Kansainväliset yhteydet

Maria Arvio toimii edelleen MAMH:n hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana. MAMH:n uutiskirjeet on välitetty jäsenille sähköpostitse tai paperipostina. MAMH:n vuosikokous oli 22.11.2008 Zürichissä.

Pomona-2-projekti (2005-2008, Health Indicators for People with Intellectual Disability) on päättynyt. Hankkeen loppuraportti löytyy osoitteessa www.pomonaproject.org

Kajaanissa 26.1.2009

toimeksi saaneena
Tuomo Määttä
sihteeri

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus