TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Suomen Kehitysvammalääkärit ry
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.8.2018

Suomen Kehitysvammalääkärit ry:llä on käytössä seuraavat rekisterit:

Suomen Kehitysvammalääkärit ryIlon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus