Suomen kehitysvammalääkärit ry:n jäsenyys

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä laillistettu lääkäri, joka on Suomen Lääkäriliitto
- Finlands Läkarförbund ry:n jäsen. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki kehitysvam-
maisten terveydestä ja hyvinvoinnista, palveluista tai niihin liittyvästä tutkimuksesta ja koulu-
tuksesta kiinnostuneet lääkärit.


Hakemus jäseneksi liittymisestä Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallitukselle:Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksusta tulee Lääkäriliiton jäsenmaksuvälityspalvelusta lasku.

 Help

 

 

 

Jäsenentietojen muutos (osoite-, nimi- ja yhdistyksen jäsenyydestä eroaminen)

 

Jäsenyydestä eroaminen
Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta kesäkuun loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. Kunniajäsenet ja eläkeläiset on vapautettu jäsenmaksusta.
Tämän sähköisen lomakkeen tiedot välittyvät yhdistyksen sihteerille ja jäsenrekisterin
ylläpitäjälle. Vastaamme liittymis- ja jäsentietojen muutosviesteihin.

Näin käsittelemme tietojanne

Suomen Kehitysvammalääkärit ry

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus