Jäsenyys

Kehitysvammalääkärit ry:n jäsenyys

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Yhdistyksen jäsenmäärä on 122, joista neljä on kunniajäseniä.

Hakemus jäseneksi liittymisestä tehdään Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n hallitukselle (jätä hakemus tästä)

  • Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä
  • Jäsenmaksu on 30 euroa vuosi (2019)
  • Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä

Yhteystietojen muutokset
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Jäsenyydestä eroaminen
Kehitysvammalääkäreiden hallitus toivoo, että jäsenyyden päättymisestä esim. eläkkeelle jäännin tai kuolemantapauksen yhteydessä ilmoitettaisiin kuluvan toimintavuoden aikana. Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta kesäkuun loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

Sähköisen lomakkeen tiedot välittyvät yhdistyksen sihteerille ja jäsenrekisterin ylläpitäjälle. Vastaamme liittymis- ja jäsentietojen muutosviesteihin.