Suomen kehitysvammalääkärit ryKehitysvamma-alan ammattilaiset kokoontuivat 17.-18.5.2018 Kehitysvammapsykiatria-koulutukseen Ruissalon Kylpylään. Onnistuneiden koulutuspäivien ohjelmassa oli

LOKAKUUSSA ON VUOROSSA

Ravitsemus, kehitysvammaisuus ja dementia -koulutus yhteistyössä PSHP:n ja TAYS:n kanssa. Koulutuspäivien ohjelma on julkaistu


EMOTIONAALISEN KEHITYKSEN ARVIOINTIASTEIKKO

Lastenpsykiatrian professori Anton Došen Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised (SEO-R, 2012) on luettavissa tästäKOKOUKSET

KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT RY:N JÄSENYYS

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 122, joista neljä on kunniajäseniä.

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus