Suomen kehitysvammalääkärit ry

Suomen Kehitysvammalääkärit ry 2017 - Poimintoja vuosikokouksen päätöksistä:

Hallitukseen 2017 valittiin puheenjohtaja Seija Aaltonen, varapuheenjohtaja Maria Arvio, varainhoitaja Jarmo Körkkö, sihteeri Tuomo Määttä, jäsenet Anu Hirvonen ja Ari W Sulin, asiantuntijajäsenet Raija Kerätär, Anneli Kylliäinen ja Markku Nyman sekä varajäsenet Nina Bjelogrlic-Laakso ja Seija Raudasoja.

YHDISTYKSEN TOIMINTATAVOITTEET v. 2017

KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT RY:N JÄSENYYS

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 120, joista neljä on kunniajäseniä.


ENNAKKOTIETOA TULEVISTA TAPAHTUMISTA

Yhdistysjäsenyydet
Suomen Aivot ry:ssä ja Vajaaliikkeisten Kunto ry:ssa (2016 alkaen).
Kehitysvammalääketieteen erityispätevyyden tentaattoreina toimivat Maria Arvio, Tuomo Määttä ja Seija Aaltonen.
Oikeusasiamiehen kansallisen valvontaelimen kehitysvammalääketieteen asiantuntijoiksi on valittu Seija Aaltonen ja Jarmo Körkkö.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapasimme 30.-31.3. Pieksämäellä juhlan, kokouksen ja koulutuksen merkeissä

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

...........................................................................................................

Suomen ensimmäinen Professor of Practice -tehtävä kehitysvammalääketieteen alalle

...........................................................................................................

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus