Tulevat koulutukset

 • Kehitysvammaisuus ja työkyky -koulutus 25.10.2019 Tampereella järjsestetään yhteistyössä PSHP / Tays Kehitysvammahuollon kanssa. Vastuulääkäreinä toimivat Nina Bjelogrlic-Laakso ja Manta Tolvanen. Katso päivitetty ohjelma ja ilmoittaumisohjeet tästä
 • Kehitysvammalääketieteen meetingit. Järjestäjänä Tays. Katso syksyn ohjelma

Kehitysvammapsykiatrian koulutus 14.-15.5.2020 Turussa

SSuomen Kehitysvammalääkärit


Kehitysvammapsykiatrian koulutus järjestetään jälleen 14.5.–15.5.2020 Turun Ruissalossa. Koulutuksen vastuulääkärinä toimii Seija Aaltonen. Päivien teemoiksi päätettiin Aivoriihessä seuraavat aihealueet:

Torstaina 14.5.2020
– Unihäiriöt
– Suoli-aivo-akseli
– Kehitysvammaisten lääkehoito
– Seksuaalisuus ja kehitysvammaisuus

Perjantaina 15.5.2020
– ECT, neuromodulaatiohoidot
– IMO
– Ryhmätyöskentely ammattiryhmittäin: käytännön haasteet, puhelimen ja netin käytön rajoittaminen, esimerkkejä (lupa)
– Yhteenveto aiheista

Ennen vuodenvaihdetta julkaistaan tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Jäsenasiat

Yhdistyksen tarkistettu jäsenmäärä 30.8.2019 on 110.
Pyydämme yhdistyksen jäseniä päivittämään yhteystietonsa etenkin sähköpostiosoitteen muuttuessa suoraan Eila Keinoselle e-mail: koulutus (ät-merkki) kehitysvammalaakarit.fi

Käytössämme olevassa jäsenluettelossamme on jäsenen nimi, ammattinimike, mahdollisesti taustaorganisaatio, jäsentiedotteiden lähettämistä varten joko e-mail tai postiosoite sekä jäsenen liittymis- / kunniajäsentiedot. Yhdistyksen jäsenrekisterin henkilötietoja ylläpidetään Suomen Lääkäriliiton toimesta.

Hallitustyöskentely

 • Seuraava hallituksen kokous on 25.10.2019 Tampereella Pitkäniemessä
 • Seuraava hallituksen aivoriihikokous on 15.10.–16.10.2020 Tuohilammella.
 • Ari W Sulin on nimetty Aivoriihessä 30.8. yhdistyksen edustajaksi Kehitysvammaliiton liittovaltuuston kokoukseen 27.9.201
 • Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli torstaina 21.2.2019 Oulussa. Puheenjohtajaksi valittiin Seija Aaltonen, varapuheenjohtajaksi Maria Arvio, varainhoitajaksi Jarmo Körkkö, sihteeriksi Tuomo Määttä. Jäseniksi Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela ja varajäseniksi Elina Knuuttila ja Petri Mattila. Asiantuntijajäsenet ovat Raija Kerätär ja Markku Nyman.
 • Suomen Kehitysvammalääkärit ry huolehtii kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta ja osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.
 • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
 • Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)

Kehitysvammalääkäreiden hallituksen jäsenten ja kutsuttujen asiantuntijoiden AIVORIIHI pidettiin 29.8.–30.8.2019 Tuohilammella.
Asialistalla ollut aihe “voiko kehitysvammalääkäreiden erityispätevyyden työskentelyn suorittaa yksityisen palvelutuottajan palvelussa” siirrettiin tulevaan hallituksen kokoukseen 25.10.2019. Tällä hetkellä erityispätevyysvaatimuksissa mainitaan hyväksyttäviksi koulutuspaikoiksi kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt, joissa on kehitysvamma-alan lääkärin tehtäviä. Näitä tehtäviä on nykyisin myös yksityisillä palveluntuottajilla. Hallitus katsoi 21.2. kokouksessaan kehitysvamma-alan palvelun yksityisellä palvelutuottajalla hyväksyttäväksi mutta suosittelee osaa palvelusta alan muissa asiantuntijayksiköissä.

Kehitysvammalääkäreille

 • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
 • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
  Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.