Suomen kehitysvammalääkärit ry

AJANKOHTAISTA

"Professoriluento on pidetty" - Maria Arvio (kuvassa keskellä) seurassaan Tuula Vasankari ja Pauli Aalto-Setälä.


TULOSSA OLEVAT KOULUTUKSET: 

 TULEVAT KOKOUKSET  2017-2018

------------  HALLITUS kokoontui  27.10.2017 Pitkäniemen sairaalassa

------------  HALLITUKSEN AIVORIIHIKOKOUKSEN ANTIA 24.-25.8.2017

-----------------------------------------------------KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT RY:N JÄSENYYS

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 120, joista neljä on kunniajäseniä.

Kehitysvammalääkärit ry 

-------------------------------------------------

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

...........................................................................................................

Suomen ensimmäinen Professor of Practice -tehtävä kehitysvammalääketieteen alalle

...........................................................................................................

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus