Ajankohtaista:

  • TAYS Kehitysvammahuollon  Kehitysvammalääketieteen meetingit  kevät 2019 tilaisuuksiin on mahdollista osallistua lyncillä. 20.3 aiheena on Geneettisen etiologian laajentuminen ja tarkentuminen – Northern Finland Intellectual Disability, (NFID)-hanke –  yl Jarmo Körkkö, OYS
  • Katso aiheet ja liittyminen koulutuksiin.


Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous oli torstaina 21.2.2019 Oulussa. Puheenjohtajaksi valittiin Seija Aaltonen, varapuheenjohtajaksi Maria Arvio, varainhoitajaksi Jarmo Körkkö, sihteeriksi Tuomo Määttä. Jäseniksi Nina Bjelogrlic-Laakso ja Minna Kuusela ja varajäseniksi Elina Knuuttila ja Petri Mattila. Asiantuntijajäsenet ovat Raija Kerätär ja Markku Nyman.

Suomen Kehitysvammalääkärit ry huolehtii kehitysvammalääkäreiden ja alan henkilöstön koulutuksesta. Loppuvuodesta on tulossa vielä:

  • Kehitysvammaisuus ja työkyky (työnimi) 25.10.2019 Tampere Nina Bjelogrlic-Laakso ja Manta Tolvanen

Osallistumme alan yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin.

  • Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt toteuttaa autismikirjon häiriötä käsittelevän Käypä hoito -suosituksen. Yhdistyksemme on kiinnostunut toimimaan yhtenä suosituksen isäntäyhdistyksenä, yhteyshenkilömme on Anneli Kylliäinen.
  • Epilepsialiitto, Kehitysvammaliitto (Helmi -hanke, kehitysvammaisen epilepsia)

Kehitysvammalääkäreiden hallituksen jäsenten ja kutsuttujen asiantuntijoiden AIVORIIHI pidetään 29.8.–30.8.2019 Tuohilammella. Aivoriihessä valmistellaan mm. tulevia koulutuksia ja hoidetaan yhdistyksen kannannottoja pyydettyihin lausuntoihin yms.
Tulevan aivoriihen asialistalla on mm. tarkentaa voiko kehitysvammalääkäreiden erityispätevyyden työskentelyn suorittaa yksityisen palvelutuottajan palvelussa. Tällä hetkellä erityispätevyysvaatimuksissa mainitaan hyväksyttäviksi koulutuspaikoiksi kunnat, kuntayhtymät ja säätiöt, joissa on kehitysvamma-alan lääkärin tehtäviä. Näitä tehtäviä on nykyisin myös yksityisillä palveluntuottajilla. Hallitus katsoi 21.2. kokouksessaan kehitysvamma-alan palvelun yksityisellä palvelutuottajalla hyväksyttäväksi mutta suosittelee osaa palvelusta alan muissa asiantuntijayksiköissä. Tätä asiaa tarkennetaan vielä tulevassa aivoriihessä.

TULOSSA OLEVIA KOULUTUKSIA

Rett ry järjestää Tampereelle Tornihotellin Paja Kongressikeskuksessa 27.9-28.9.2019 Kansainvälisen Euroopan Rett konferenssin. Konferenssin teemana on ”jokapäiväinen elämä Rettin oireyhtymän kanssa” Tapahtumaan on tulossa 10 eri luennoitsijaa eri puolita maailmaa jotka ovat fysioterapian, kommunikoinnin, geenitutkimuksen, epilepsian sekä Rett henkilöiden hyvinvoinnin asiantuntemuksen alansa huippuja ja tutkijoita . Perjantai -päivä on erityisesti suunnattu ammattihenkilöille Verkkosivumme tapahtumaan ovat www.rett2019tampere.fi  

Suomen kehitysvammalääkärit ry

Kehitysvammalääkäreille

  • Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko
  • Kehitysvammaisten ajokyvyn arviointi
    Trafi on julkaissut ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille 1.7.2018. Kähitysvammaisuutta koskevassa osiossa Trafi on päivittänyt ohjeensa Markku Nymanin johdolla työskennelleen työryhmän laatiman kannanoton mukaiseksi.  Ohjeet on katsottavissa Trafin sivuilta.