Suomen kehitysvammalääkärit ryTULEVAT KOULUTUKSET

EMOTIONAALISEN KEHITYKSEN ARVIOINTIASTEIKKO

Lastenpsykiatrian professori Anton Došen Emotionaalisen kehityksen arviointiasteikko Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised (SEO-R, 2012) on luettavissa tästä

AVOIMET VIRAT

Tulossa hakuun

KTO HAKEE LASTENNEUROLOGIA / NEUROLOGIA / KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIÄ

"Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa vapautuu yhden lääkärin virka (100%). Ensisijaisesti haemme lastenneurologia / neurologia / kehitysvammalääkäriä. Laillistettu lääkäri käy toki myös. Paimiossa tehdään nykyään mm. EEG-tutkimuksia ja iv-hoitoja voidaan toteuttaa omassa valvomossa. Lääkäreitä meillä työskentelee 5".

Yhteydenotot

KOKOUKSET

TOIMINTAVUOSI  2017

 KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT RY:N JÄSENYYS

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 120, joista neljä on kunniajäseniä.

Kehitysvammalääkärit ry 

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Hallitustyöskentely

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus