Suomen kehitysvammalääkärit ry

TULEVAT KOULUTUKSET

KUULUMISIA AIVORIIHESTÄ 23.8.

Vireillä

 KEHITYSVAMMALÄÄKÄREILLE


KEHITYSVAMMALÄÄKÄRIT RY:N JÄSENYYS

Yhdistyksen sääntöjen mukaan varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä laillistetun lääkärin, joka on Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry:n jäsen ja joka toimii kehitysvamma-alalla, työskentelee tämän tutkimuksen tai hoidon parissa tai joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu on 30 euroa. Yhdistyksen jäsenmäärä 122, joista neljä on kunniajäseniä.

KEHITYSVAMMALÄÄKÄREIDEN KOULUTUS

Kehitysvamma-alan ammattilaiset kokoontuivat 17.-18.5.2018 Kehitysvammapsykiatria-koulutukseen Ruissalon Kylpylään. Koulutukseen osallistuneille / yhdyshenkilöille on lähetetty sähköpostia 8.6. luentomateriaalin lukemisesta. Koulutuspäivien ohjelmassa oli

Erityispätevyysohjelma ja tuutorointi

YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA TOIMINTA

...........................................................................................................
 

Ilon pisara
Kehitysvammalääkäreiden yhdistyksen tunnus